201512.02
Off
0

Poticanje ulaganja u Republiku Hrvatsku

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja donesen je 2012. godine. Zakon donosi poticajne mjere za investiranje i za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti. Određuje se način i rokovi ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u cilju uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon osigurava potreban pravni okvir…

201510.07
Off
0

LIKVIDACIJA j.d.o.o.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima NN 111/12 iz 2012. godine uveden je institut jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (skraćeno j.d.o.o.) čiji najniži iznos temeljnog kapitala društva iznosi 10,00 kn. Prilikom osnivanja, prethodno javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova….

201509.22
Off
0

PROMJENE U STEČAJNOM ZAKONU

Od 1. rujna 2015.g. stupaju na snagu nove odredbe Stečajnog zakona u znaku jačanja zaštite vjerovnika i transparentnosti postupka. U Hrvatskoj postoji 14 tisuća tvrtki bez ijedne zaposlene osobe, koje duguju skoro 15 milijardi kuna. Hrvatski zakon u odnosu na insolventne firme predviđa dva moguća postupka – predstečajni postupak i stečajni postupak. Predstečajni postupak U…

201509.04
Off
0

ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA

Članovi i društvo imaju pravo štititi se jedan prema drugome od postupanja onoga člana čiji postupci ugrožavaju ostvarenje cilja društva, a time štite i samo društvo. U slučaju kad član društva izgubi interes za društvo, najjednostavnija je mogućnost isplate njegovog udjela. Ukoliko ne postoji suglasnost članova o isplati, članovima društva stoji na raspolaganju institut isključenja…

201504.30
Off
0

ODŠTETA KORISNICIMA KREDITA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Korisnici kredita u švicarskim francima, koji su bili oštećeni jednostranim promjenama kamatnih stopa od strane banaka, napokon imaju mogućnost da od istih tih banaka potražuju povrat preplaćenih iznosa. Naime, Visoki trgovački sud RH donio je presudu u lipnju 2014. godine u postupku koju je pokrenuo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (savez udruga Potrošač), protiv…

201504.30
Off
0

UPRAVLJANJE ETAŽIRANIM ZGRADAMA

Kod zgrada u kojima postoji više stanova ili drugih posebnih dijelova (poslovnih prostora, garaža) i koje su etažirane, svaki je vlasnik pojedinog stana ili drugog posebnog dijela nekretnine, ujedno je i suvlasnik zajedničkih dijelova zgrade (stubište, liftovi, krov, dvorište…).  Glede pojedinih dijelova, odnosno stanova, pravo je i obveza svakog vlasnika pojedinačno raspolagati tim dijelom i…

201504.30
Off
0

NOVINE VEZANE UZ RAD STRANIH DRŽAVLJANA U RH

U pogledu pravnih propisa za rad stranaca u RH razlikuje se nekoliko kategorija stranaca. Posebno je reguliran rad državljana država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, te članova njihovih obitelji, a posebno rad stranaca koji nisu državljani navedenih država, odnosno državljani su trećih država. EU DRŽAVLJANI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI U ovu skupinu spadaju i…