Odvjetnička vježbenica Ana Barac rođena je dana 21. listopada 1991. godine u Rijeci. Završila je pravni studij pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dana 02. studenog 2015. godine, stekavši akademski naziv magistar prava. Nakon završetka fakulteta radila je kao u Gradu Rijeci kao pripravnik  – viši stručni suradnik za graditeljstvo u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Obrazovanje:

  • Srednja škola dr. Antuna Barca u Crikvenici – smjer opća gimnazija, 2010.
  • Njemačka jezična diploma (DSD, Deutsches Sprachdiplom) – II. stupanj
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, magistar prava, 2015.

Jezici:

  • Hrvatski (izvorni govornik)
  • Engleski
  • Njemački

Članstvo i aktivnosti:

  • KUD Dr. Antun Barac – član orkestra (2001.-2010.)
  • Izlaganje – predavanje o fakultetima na temu “Kamo nakon srednje?”, upoznavanje maturanata sa fakultetskim obrazovanjem u sklopu akcije Savjeta mladih grada Crikvenice (2014. i 2015. godine)
  • Rad na organizaciji 105. Plivačkog maratona Šilo-Crikvenica (2015.)

Autor:

  • Diplomski rad – „Uredba br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju s posebnim osvrtom na ulogu javnih bilježnika u postupku izdavanja, priznavanja i izvršavanja Europske potvrde o nasljeđivanju u Republici Hrvatskoj“