202001.27
Off
0

Stjecanje nekretnina stranih državljana u RH

Stranim državljanima, i fizičkim i pravnim osobama, omogućeno je stjecanje hrvatskih nekretnina. Strani državljani mogu steći vlasništvo nad nekretninama na području Republike Hrvatske samo ako su ispunjeni određeni zakonski uvjeti. Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Hrvatskoj samo ako se radi…

202001.27
Off
0

Promjene na strani dužnika

U obveznopravnom odnosu do promjene subjekta obveze na dužničkoj strani može doći na nekoliko načina. Obveza dužnika iz nekog ugovora, može se prenijeti na treću osobu – preuzimanjem duga, pristupanjem dugu ili preuzimanjem ispunjenja. Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. Dug se preuzima ugovorom između dužnika i preuzimatelja,…

202001.27
Off
0

Pobojnost

Općenito o pobojnosti Sukladno odredbama (hrvatskog) Zakona o obveznim odnosima, postojanje određenih mana volje prilikom sklapanja ugovora uzrokuje ništetnost ili pobojnost pravnog posla. Pobojnost je pravni institut koji za razliku od ništetnosti ne nastupa već po samom zakonu, već je nužno u sudskom postupku utvrditi postojanje razloga pobojnosti te zahtijevati poništenje takvog ugovora. Međutim, ugovornim…

202001.27
Off
0

Hipoteka kao osiguranje tražbine

Zajam često omogućava veća ulaganja poput kupnje kuće ili stana. Takvi su zajmovi gotovo uvijek osigurani hipotekom na nekretnini. Hipoteka također omogućava osiguranje druge tražbine prema dužniku. Ovaj članak prikazuje kako je hipoteka regulirana hrvatskim pravom i kako vjerovnik može osigurati svoju tražbinu hipotekom u Hrvatskoj. Hrvatski zakon priznaje kao založno pravo samo hipoteku na…

202001.22
Off
0

Oporučno nasljeđivanje u RH

Pravo nasljeđivanja u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o nasljeđivanju. U slučaju smrti, imovina ostavitelja može se podijeliti prema njegovoj volji ili zakonu. Nasljednici često pitaju što je točno ostavina. Kako bi se izbjegle nejasnoće i sporovi, u ovom se članku daje pregled hrvatskog zakona o nasljeđivanju u dijelu oporučnog nasljeđivanja. Prema Zakonu o nasljeđivanju…

202001.22
Off
0

Ugovor o građenju u hrvatskom pravu

Ugovor o građenju zapravo je ugovor o usluzi u kojem se izvođač obvezuje izgraditi određenu zgradu na određenom mjestu u određenom roku po određenom projektu ili izvršiti bilo kakve građevinske radove na postojećem objektu. Naručitelj radova se obvezuje platiti određenu cijenu. Cijena radova može se ugovoriti jedinična cijena ili ukupno ugovorena cijena. Ugovor o građenju,…

202001.22
Off
0

Služnosti u RH

S obzirom na činjenicu da se Republika Hrvatska danas pozicionirala ne samo kao turistička zemlja, već i kao zemlja za ulaganje u nekretnine, ovaj članak opisuje nekoliko važnih točaka o služnosti. Kada stječe nekretninu, kupcu je važno da kupi neopterećenu nekretninu. Služnost je opravdana pogotovo kada mora prijeći tuđu zemlju da bi stigao do svoje…

202001.22
Off
0

Građenje u republici hrvatskoj

Ako investitor odluči sagraditi kuću ili obnoviti staru zgradu, ne samo da mora voditi računa o tome kako bi objekt trebao izgledati, već i o tome tko je odgovoran za građevinske radove. Prije početka gradnje, obveza je investitora dobaviti cjelokupnu projektnu i tehničku dokumentaciju. Nakon izvedenih radova investitor je dužan preuzeti zgradu, izvršiti uvid i…

202001.22
Off
0

Bračnoimovinski režim s prekograničnim elementom

Dana 24. lipnja 2016. Vijeće EU-a usvojilo je Uredbu (EU) 2016/1103 kako bi postiglo pojačanu suradnju na području nadležnosti, primjenjivog prava, uključujući priznavanje i izvršavanje odluka u vezi s režimom bračne stečevine. Uredba se u načelu primjenjuje od 29. siječnja 2019. godine i od tog datuma nadalje, ne u svim državama članicama EU. Ova Uredba…

202001.22
Off
0

Turističko iznajmljivanje u Republici Hrvatskoj

Otkad je Hrvatska pristupila Europskoj Uniji, mnogi stranci se pitaju kako mogu drugim gostima iznajmljivati svoje kuće za odmor ili apartmane u Hrvatskoj. Osobito zato što građani Europske Unije sada mogu jednostavnije kupiti nekretnine u Hrvatskoj i što turistička industrija u Hrvatskoj jača. Fizičke i pravne osobe mogu iznajmljivati u Hrvatskoj, pod određenim uvjetima, apartmane…