201301.18
Off
0

NOVI OVRŠNI ZAKON 2012

Dana 15.10. 2012.g. na snagu je stupio novi Ovršni zakon (NN 112/12) Jedna od značajnijih izmjena odnosi se na mogućnost ovrhovoditelja da zatraži izravno od FINA-e, bez pokretanja ovršnog postupka, naplatu tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, odnosno obračuna poslodavca o…

201211.26
Off
0

RAD I BORAVAK STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRIVREMENI BORAVAK STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI HRVATSKOJ Strane fizičke osobe koje žele više od 3 mjeseca boraviti u Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga te osobe koje žele raditi u Hrvatskoj moraju regulirati svoj boravak u Hrvatskoj. Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu: 1. spajanja obitelji, 2….

201211.09
Off
0

NASLJEDNO PRAVO – PRAKTIČNI SAVJETI

Smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici. Stranci kao nasljednici su ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske, što znači da nasljeđuju imovinu iz ostavinske mase jednako kao i hrvatski državljani. U slučaju smrti ostavinska masa se može podijeliti na…

201211.09
Off
0

PRAVNI OKVIR ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU

U nastavku će se prezentirati neke novine u pravnom zakonodavstvu Republike Hrvatske čiji je cilj pospješiti strana ulaganja u Republiku Hrvatsku, smanjiti nezaposlenost i povećati efikasnost naplate dospjelih tražbina. I JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Temeljem izmjena i dopuna zakona o trgovačkim društvima iz 2012.godine u Republici Hrvatskoj je moguće osnovati i društvo kapitala koje…

201210.22
Off
0

ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA DRUŠTVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Vlada Republike Hrvatske je uočila praksu da se često otvaraju nova društva s ograničenom odgovornošću iz razloga da se izbjegnu plaćanja obveza prema državi i radnicima. Opći porezni zakon koji je mijenjan 2012.g. ide za tim da se onemogući poslovanje povezanih društava koji premještaju gubitke s jedne na drugu tvrtku, te izdavanje fiktivnih računa. Zakon…

201209.12
Off
0

SOCIETAS EUROPEA

Societas Europea ili europsko dioničko društvo (dalje SE) je oblik trgovačkog društva koji djeluje na supranacionalnom nivou i čiji kapital je podijeljen na dionice. Uredba Vijeća Europske Unije br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. uređuje statut Europskog društva Societas Europea, a Zakon o uvođenju europskog društva societas europea (SE) i europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)…

201209.12
Off
0

Apartmani u vlasništvu stranih fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj – praktični problemi

Strane fizičke osobe koji su vlasnici apartmana u Republici Hrvatskoj još uvjek ne mogu temeljem pozitivnih propisa kategorizirati vlastite apartmane i sukladno pozitivnim propisima iznajmljivati svoje apartmani i za isto plaćati porez.             Zbog navedenog, strane fizičke osobe često koriste svoje apartmane radi ugošćivanja svojih stvarnih prijatelja ili simuliranih prijatelja od kojih onda nelegalno prihoduju…

201208.20
Off
0

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) S TEMELJNIM KAPITALOM 10 kn

Dana 12. srpnja 2012.g. Sabor Republike Hrvatske je dobio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkih društvima koji dopušta osnovati tvrtku za samo 10 kuna temeljnog kapitala. Osnovni je cilj ovakvih promjena omogućiti hrvatima i strancima jednostavnije osnivanje tvrtki nakon ulaska Hrvatske u EU te potaknuti samozapošljavanje. S danom pristupa Hrvatske Europski uniji…

201208.06
Off
0

Natječaj

Tražimo  apsolventicu ili apsolventa za povremeni rad u uredu. Uvjet je izvrsno poznavanje talijanskog jezika, a poželjno je znanje još jednog stranog jezika pored toga. Rad je fleksibilan te će se intenzitet rada podrediti obvezama studenta na fakultetu. Životopise molim šaljite na e- mail adresu ureda info@vaic.hr.