Savin Vaić

Partner

Savin Vaić LL.M. rođen 1978. u Rijeci, Hrvatska
 
Marija Dvorničić Vaić

Partner

Marija Dvorničić Vaić, dipl. iur., rođena 1976. u Vukovaru, Hrvatska

Saša Omeragić

Odvjetnik

Saša Omeragić, mag.iur.bacc.oec. rođena 1987. u Puli, Hrvatska

Ana Barac

Odvjetnička vježbenica

Ana Barac, mag. iur., rođena 1991. u Rijeci, Hrvatska

Anamarija Križanović

Odvjetnička vježbenica

Anamarija Križanović, mag.iur., rođena u Banjoj Luci 1990., BIH

Članstva

logo_main