Impressum

Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o.
Križanićeva 5
51000 Rijeka
Hrvatska
OIB: 65232387784
 
Telefon: +385-51-373-608
 
Registarski sud : Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040251700

Članovi društva: Savin Vaić, Marija Dvorničić Vaić, Anamarija Križanović

Osobe ovlaštene za zastupanje: Savin Vaić, Marija Dvorničić Vaić – zastupaju pojedinačno i samostalno

Temeljni kapital: 350.000,00 kn
PDV-ID: HR65232387784
Žiro račun društva otvoren kod Erste & Steiermärksiche Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR0224020061100822825
SWIFT: ESBCHR 22