201505.10
Off
0

AZ ADÓZÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSAI

februárjában, a horvát kormány elfogadta a hatályos adózási törvények módosításait, amelyekkel jelentősen megváltozott az adófizetők helyzete Horvátországban. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása és az Áfa standard mértékének növekedése mellet, a meglévő 23% -ról 25% -ra, a horvát kormány elfogadta a társasági adóról szóló törvény, a jövedelemadóról szóló törvény és a járulékokról szóló törvény…

201505.09
Off
0

KÜLFÖLDIEK INGATLANSZERZÉSE HORVÁTORSZÁGBAN

Horvátország területén a külföldi állampolgárok ingatlan tulajdonjogot szerezhetnek csak az esetben, ha különleges és jogilag meghatározott feltételeknek tesznek eleget. A viszonosság megléte az az alapfeltétel, melynek mindképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy egy idegen állampolgár ingatlan tulajdonjogot szerezhet Horvátországban, kivéve, ha az ingatlant megszerző tulajdonos az Európai Unió tagállamának állampolgára. E feltétel által, viszonosságnak kell lenni…

201211.09
Off
0

ÖRÖKLÉSI JOG – PRAKTIKUS TANÁCSOK

Ha az örökhagyónak nincs örököse, halála után az öröksége a község vagy a város birtokába kerül, a Törvény rendeletétől függően, melyek ezzel az örökhagyó örökösének pozíciójába kerültek. A külföldi örökösök egyenlő pozícióban vannak mint Horvátország állampolgárai, ami azt jelenti hogy ők ugyanúgy örökölnek a hagyatéki tömegből mind a Horvát állampolgárok. Halálesetkor, a hagyatéki tömeg végrendelet…

201208.20
Off
0

EGYSZERŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (j.d.o.o.) 10 KUNÁS ALAPTŐKÉVEL

2012. július 12-én a Horvát parlament megkapta a Kereskedelmi társaságokról szóló törvény módosítási javaslatát, amely lehetővé teszi a kereskedelmi társaságok alapítását csak 10 kunás alaptőkével. E módosítás fő célja, hogy a horvátok és a külföldiek számára, mióta Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, biztosítva van a kereskedelmi társaságok egyszerűbb alapítása és az önfoglalkoztatás buzdítása. Mióta Horvátország…

201205.08
Off
0

AZ ÜGYVÉDEK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGEI HORVÁTORSZÁGBAN

Horvátországban minden ügyvédnek joga van képviselni ügyfeleit minden bírósági szerv előtt, a helyi bíróságoktól kezdve a Legfelsőbb Bíróságig és Alkotmánybíróságig. Horvátországban az ügyvédek tevékenységük körében okozott kár megtérítéséért az ügyfeleiknek felelnek. Az Ügyvédekről szóló törvény 44. cikke előírja, hogy az ügyvédek tevékenységük körében okozott károk megtérítésére kötelesek felelősségbiztosítási szerződést kötni. Az egyedülálló ügyvédek számára előírt…

201204.03
Off
0

AZ ADÓZÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSAI

2012. februárjában, a horvát kormány elfogadta a hatályos adózási törvények módosításait, amelyekkel jelentősen megváltozott az adófizetők helyzete Horvátországban. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása és az Áfa standard mértékének növekedése mellet, a meglévő 23% -ról 25% -ra, a horvát kormány elfogadta a társasági adóról szóló törvény, a jövedelemadóról szóló törvény és a járulékokról szóló…

201111.07
Off
0

KÜLFÖLDIEK INGATLANSZERZÉSE HORVÁTORSZÁGBAN

Horvátország területén a külföldi állampolgárok ingatlan tulajdonjogot szerezhetnek csak az esetben, ha különleges és jogilag meghatározott feltételeknek tesznek eleget. A viszonosság megléte az az alapfeltétel, melynek mindképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy egy idegen állampolgár ingatlan tulajdonjogot szerezhet Horvátországban, kivéve, ha az ingatlant megszerző tulajdonos az Európai Unió tagállamának állampolgára. E feltétel által, viszonosságnak kell lenni…

201111.07
Off
0

APARTMAN BÉRBEADÁS HORVÁTORSZÁGBAN

Természetes és jogi személyek, bizonyos feltételek alatt, Horvátországban a tulajdon házukban vagy más helyiségükben található, legfeljebb 8 szobás vagyis 16 ágyas apartmanokat adhatnak bérbe. A külföldi természetes és jogi személyek viszont e tekintetben bizonyos korlátozásban részesülnek. A külföldi természetes személyeket érintő korlátozás egyelőre kizárja annak lehetőségét, hogy a külföldi állampolgárok – természetes személyek bérbe adják…

201103.03
Off
0

VÉGREHAJTÁS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓNÁL KEZELT ÖSSZEGRE

A végrehajtásról a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre szóló törvény 2011. január 1-jétől lépett hatályba, amivel jelentősen felgyorsult a végrehajtás eljárata és a fizetés behajtásának hatékonysága. A Pénzügyi Ügynökség (FINA) fogja teljesíteni a végrehajtást a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre, mégpedig a természetes és jogi személyek minden bel- és külföldi valutában vezetett számláján, valamint a takarékbetéteken és…