201205.08
Off
0

AZ ÜGYVÉDEK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGEI HORVÁTORSZÁGBAN

Horvátországban minden ügyvédnek joga van képviselni ügyfeleit minden bírósági szerv előtt, a helyi bíróságoktól kezdve a Legfelsőbb Bíróságig és Alkotmánybíróságig.

Horvátországban az ügyvédek tevékenységük körében okozott kár megtérítéséért az ügyfeleiknek felelnek. Az Ügyvédekről szóló törvény 44. cikke előírja, hogy az ügyvédek tevékenységük körében okozott károk megtérítésére kötelesek felelősségbiztosítási szerződést kötni.

Az egyedülálló ügyvédek számára előírt felelősségbiztosítási fedezet minimális mértéke, káreseményenként 800,000.00 kuna. A közös ügyvédi irodáknál és az ügyvédi közkereseti társaságoknál – minden ügyvéd felelősségbiztosítási fedezete erre az összegre szól. A korlátolt felelősségű társaságoknál – minden alapító ügyvéd felelősségbiztosítási fedezet minimális mértéke káreseményenként 9,000,000.00 kuna. A többi alkalmazott ügyvéd felelősségbiztosítását 800.000,00 kunára kell kötni. Abban az esetben, ha a korlátolt felelősségű társaságok alapító ügyvédei számára nincs kötve felelősségbiztosítási fedezet a fönti minimális mértékre, akkor a társaság mellet, a társaság ügyvédi tagjai személyesen, korlátlanul és egyetemlegesen jótállnak a felelősségbiztosítási fedezet minimális mértékéig.

A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

A biztosítás tárgya az ügyvédek tevékenységük körében okozott károk megtérítése. A biztosítás takarja az ügyvédjelöltek és egyéb személyzet felelősségeit is. A biztosítás jogi védelme alatt, mindenekelőtt a következők értendők:
– jogi tanácsadás,
– iratok készítése (szerződés, végrendelet, nyilatkozat, stb.),
– vádirat, fellebbezés, javaslat, keresetlevél, kérelem, rendkívüli jogorvoslatok és más beadványok készítése és
– az ügyfél képviselete.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KIZÁRÁSOK

A felelősségbiztosítás nem vonatkozik a következő kárigényekre:

– a megbízási szerződésben meghatározott határidő megszegése, ha az ügyvédtől képviselt ügyfél felelős emiatt,
– a képviseleti meghatalmazásból eredő jogok meghaladása és
– a jogsegély megtagadása a Törvényben, Ügyvédi kamara alapokmányában és az Ügyvédi etika kódexében előírt okokból.