201103.03
Off
0

VÉGREHAJTÁS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓNÁL KEZELT ÖSSZEGRE

A végrehajtásról a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre szóló törvény 2011. január 1-jétől lépett hatályba, amivel jelentősen felgyorsult a végrehajtás eljárata és a fizetés behajtásának hatékonysága. A Pénzügyi Ügynökség (FINA) fogja teljesíteni a végrehajtást a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre, mégpedig a természetes és jogi személyek minden bel- és külföldi valutában vezetett számláján, valamint a takarékbetéteken és a lekötött betéteken, a szerződés lejárta után. A bankok tehát 2011. január 1-jétől a végrehajtás közben kizárólag a FINA végzése alapján járnak el és nem felelősek a kifizetés sorrendjének vezetéséről, a fizetés folyamatáról és az adós számlájának zárolásáról vagy zárolása feloldásáról. A FINA vezeti a természetes és jogi személyek Egyedi számlanyilvántartását (JRR), amely nem tartalmazza a számlaegyenleget, hanem csak a számla létezéséről és zárolásáról szóló adatot. A törvény előírja, hogy a FINA fogadja és kezeli a végrehajtás okmányait, számolja a késedelmi kamatokat, adja a bankoknak a fizetési meghagyásokat és a követelések alapjainak sorrendjéről vezet nyilvántartást, ami azt jelenti, hogy neki lesznek kézbesítve az összes követelések alapjai. A végrehajtást a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre lehetővé teszik a JRR-ben tárolt adatok, mégpedig az adósok minden bankban nyílt számláján és pedig a személyi adóazonosító jelen keresztül, az adós hozzájárulása nélkül. Ha a követelés alapjában nem szerepelnek az adós számlái, amelyeken a végrehajtás zajlik, akkor a végrehajtás az adós összes bankjaiban egymás után végre lesz hajtva, attól a banktól kezdve amely az adós legkorábbi számláját vezeti. Az új törvény többé nem tesz különbséget a “fő” és a “másodlagos” számlák közt, így a FINA adja a bankoknak a megbízást, hogy az egyedi bankban az adós összes számláján hajtsa végre a követelési alapot, függetlenül attól, hogy az eszközök bel- vagy külföldi valutában találhatók. A FINA-nak a közjegyzők, bíróságok vagy jogi személyek, amelyek ígérvénnyel rendelkeznek, kézbesítik a végrehajtható okiratokat, melyeket a FINA bármely helyi irodájában be lehet nyújtani. FINA eztán elektronikus úton értesíti a bankokat a meghagyásokról, amelyeket az adós összes számláján kell végezni. A végrehajtás teljesítéséig, az adós összes számlája zárolva lesz. Követelési alapként jelentkezhet a végrehajtási határozat, biztosítási határozat, záloglevél és minden más illetékes hatóság döntése, amellyel a végrehajtás érvényesíthető. Itt fontos kiemelni, hogy 2011. január 1-jétől a közjegyzőnek hitelesíteni kell a záloglevelet, aminél nem elegendő csak az adós aláírásának hitelesítése. Az adós fizeti a bankoknak és a FINA-nak a teljesítés költségeit. A végrehajtási javaslat benyújtója fizeti a másolatok és igazolások kiadását. Ugyanígy elő van írva a Cégbíróság kötelessége, hogy a csődeljárás nyitása és zárásáról szóló határozatot, mint e határozat visszavonását és a határozatot a külföldi csődeljárás nyitásáról szóló határozatok elismeréséről, haladék nélkül a FINA-nak kézbesíti. Ezzel a FINA megszünteti a Nyilvántartásban szerepelő követelési alapok teljesítését, tárolja őket és az Egyedi számlanyilvántartásba bejegyzést tesz az adós csődjéről.