201911.05
Off
0

Belastingverplichtingen van EU-ingezetenen bij de aankoop van onroerend goed in de Republiek Kroatië

Natuurlijke en rechtspersonen die in de EU wonen, kunnen onroerend goed in de Republiek Kroatië kopen onder dezelfde voorwaarden als Kroatische staatsburgers, behalve in het geval van landbouwgrond en beschermde culturele en natuurlijke hulpbronnen. Eigendomsrechten kunnen worden verkregen door aankoop, erfenis, uitwisseling van onroerend goed, schenking, landgoed of anderszins. De verkrijger van het onroerend goed…

201911.05
Off
0

Bouwen in Kroatië

Als een belegger ervoor kiest om een ​​huis te bouwen of een oud gebouw te renoveren, moet hij niet alleen letten op hoe het object eruit moet zien, maar ook op wie verantwoordelijk is voor de bouwwerkzaamheden. Het verkrijgen van het volledige project en technische documenten is de verplichting van de investeerder vóór de start…

201910.28
Off
0

ONROEREND GOED VERHUUR DOOR EU-LIDSTATEN

U, in de hoedanigheid als natuurlijke persoon of rechtspersoon hebt een onroerend goed in de Republiek Kroatië gekocht en u wilt deze gebruiken voor verhuur. Zie hieronder uw wettelijke en fiscale verplichtingen. Onroerend goed kan van een natuurlijke of rechtspersoon voor verschillende doeleinden op de markt worden gehuurd. Dus, afhankelijk van het type verhuur (toerist,…

201910.28
Off
0

FISCALE PROCEDURE BIJ DE AANKOOP VAN ONROEREND GOED IN DE REPUBLIEK KROATIË door EU-BURGERS

Als u als burger van een EU-lidstaat van plan bent om de eigendom van een vakantiehuis of ander onroerend goed in de Republiek Kroatië te verwerven, hetzij voor privé- of zakelijke doeleinden, is uw verkoop- en aankooptransactie in de Republiek Kroatië onderworpen aan een bepaalde belastingverplichting, die hieronder te vinden is. Natuurlijke personen uit EU-lidstaten…

201910.28
Off
0

De versoepeling van de Kroatische wetgeving

Gezien het feit dat de Republiek Kroatië zich tegenwoordig niet alleen als toeristisch land, maar ook als een land voor investeringen in onroerend goed heeft gepositioneerd, behandelt dit artikel enkele belangrijke punten over erfdienstbaarheid. Bij de aankoop van een onroerend goed is het belangrijk voor de respectieve koper dat hij een niet-verontreinigd onroerend goed koopt…

201910.28
Off
0

Echtscheiding

De Oostenrijkse wet voorziet in twee manieren die leiden tot een juridische scheiding van de twee echtgenoten: een van hen is “consensuele scheiding”, die wordt uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van beide echtgenoten. In een overeenkomst moeten de volgende items worden gereguleerd: verdeling van activa en schulden, kinderopvang, kindercontactrechten, kinderbijslag, onderhoud van echtgenoot (of afstandsverklaring), die…

201910.28
Off
0

Buurtrecht – wat kan de buurman? Wat mag hij niet doen?

Onder buren is de verplichting tot vergoeding van toepassing, zodat grondbezitters hun rechten niet zonder beperking en zonder tegenprestatie voor de buurman mogen uitoefenen. Onmiddellijke toevoerleidingen naar het aangrenzende gebied, zoals de toevoer van regenwater, de afvoer van daklawines of plantengroei op de huismuur van de buren, zijn onder alle omstandigheden ontoelaatbaar. Indirecte feeds (“onechte”…

201910.28
Off
0

Beëindiging van mede-eigendom in Kroatië

Als meer dan één persoon een eigendom in fracties bezit, zijn zij de mede-eigenaars. Tenzij anders vermeld, zijn ze mede-eigenaren in gelijke delen. Elke mede-eigenaar heeft voor zijn aandeel de rechten en plichten van een eigenaar. Dit betekent dat de aandelen kunnen worden verkocht en verpand. Een koper kan een bepaald bedrag van een huis…

201910.28
Off
0

In aanbouw onroerend goed kopen

PRAKTISCHE PROBLEMEN Ten eerste moet worden uitgelegd dat het onroerend goed niet wordt verkregen door het sluiten en uitvoeren van het verkoopcontract, maar alleen door de registratie van eigendom in het kadaster. De invoer is niet automatisch, zoals de berekening van de overdrachtsbelasting, de koper moet het verkoopcontract voor daadwerkelijke implementatie indienen bij het bevoegde…