201910.28
Off
0

Buurtrecht – wat kan de buurman? Wat mag hij niet doen?

Onder buren is de verplichting tot vergoeding van toepassing, zodat grondbezitters hun rechten niet zonder beperking en zonder tegenprestatie voor de buurman mogen uitoefenen. Onmiddellijke toevoerleidingen naar het aangrenzende gebied, zoals de toevoer van regenwater, de afvoer van daklawines of plantengroei op de huismuur van de buren, zijn onder alle omstandigheden ontoelaatbaar.

Indirecte feeds (“onechte” emissies) moeten daarentegen tot op zekere hoogte door de buur worden getolereerd. De eigenaar van een stuk land kan de buren echter verbieden tegen de effecten van riolering, rook, gassen, warmte, geuren, lawaai, trillingen en dergelijke (§ 364 (2) ABGB) voor zover ze het normale niveau overschrijden volgens lokale omstandigheden en het lokale gebruik van het onroerend goed aanzienlijk beïnvloeden. Dit is gebaseerd op de “redelijk gemiddelde persoon”, zodat geen rekening wordt gehouden met speciale gevoeligheden van buren.

Als iemand zich door de planten en planten van zijn buurman gestoord voelt door het intrekken van zon en / of licht, moet eerst een arbitrageprocedure worden geprobeerd voordat de rechtbank wordt behandeld. Uw advocaat zal u hierover graag adviseren.