201910.28
Off
0

De versoepeling van de Kroatische wetgeving

Gezien het feit dat de Republiek Kroatië zich tegenwoordig niet alleen als toeristisch land, maar ook als een land voor investeringen in onroerend goed heeft gepositioneerd, behandelt dit artikel enkele belangrijke punten over erfdienstbaarheid. Bij de aankoop van een onroerend goed is het belangrijk voor de respectieve koper dat hij een niet-verontreinigd onroerend goed koopt of dat een versoepeling gerechtvaardigd is als hij buitenlands onroerend goed moet oversteken om zijn nieuwe onroerend goed te bereiken.

De erfdienstbaarheid bepaalt dat de respectieve eigenaar van een eigenschap de eigenschap van een ander kan gebruiken. Het dient het betere gebruik van de dominante eigenschap. De versoepeling wordt gerechtvaardigd door de inschrijving in het kadaster vanwege een privaatrechtelijke overeenkomst. Als het bedienende land meerdere mede-eigenaars heeft, moeten allen hun toestemming geven voor het betreden van het doorgangsrecht. De erfdienstbaarheid kan ook worden gerechtvaardigd door een inhuldiging. In dit geval verwerft de eigenaar erfdienstbaarheid op het onroerend goed als hij dezelfde twintig jaar bezit en hij heeft het te goeder trouw. Hij heeft het recht om een ​​titel van de rechtbank te verkrijgen om de erfdienstbaarheid in het kadaster te registreren.

Als de erfdienstbaarheid in het kadaster wordt ingevoerd, is deze gebonden aan de heersende eigendom en kan deze niet worden gesplitst. Bij verkoop verhuist ze naar de nieuwe eigenaar, i. ze blijft onaangeroerd door een verandering van eigendom.

Vaak is de erfdienstbaarheid gerechtvaardigd als het recht van doorgang naar een bepaalde plaats van het onroerend goed. Om geschillen te voorkomen, is het raadzaam om de inhoud van het contract zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Het is de eigenaar van het bedienende onroerend goed verboden bepaalde activiteiten op die specifieke locatie uit te voeren, zodat de eigenaar van het onroerend goed in kwestie vrij kan reizen of rijden. Als de eigenaar van het dienende eigendom of een derde dit verhindert, zijn er rechtsmiddelen beschikbaar voor de eigenaar van het heersende eigendom. De eigenaar van het bedienend goed kan door de rechtbank worden bevolen zich te onthouden van bepaalde handelingen. Aan de andere kant mag de eigenaar van het bedienende land niet onnodig worden benadeeld. In bepaalde omstandigheden kan op zijn verzoek ook een versoepeling worden gevraagd.

De erfdienstbaarheid kan worden beëindigd door een overeenkomst, door de rechter of door het statuut van beperkingen. Vanwege een overeenkomst kan het ook op elk moment uit het kadaster worden verwijderd. De eigenaar van het bedienend goed kan de nietigverklaring door de rechtbank eisen als de erfdienstbaarheid zijn doel heeft verloren, b.v. als een alternatieve, geschikte route beschikbaar is. Als de erfdienstbaarheid twintig jaar lang niet is uitgeoefend, is deze verjaard.