201910.28
Off
0

Echtscheiding

De Oostenrijkse wet voorziet in twee manieren die leiden tot een juridische scheiding van de twee echtgenoten: een van hen is “consensuele scheiding”, die wordt uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van beide echtgenoten. In een overeenkomst moeten de volgende items worden gereguleerd: verdeling van activa en schulden, kinderopvang, kindercontactrechten, kinderbijslag, onderhoud van echtgenoot (of afstandsverklaring), die de kosten draagt ​​en wie het huwelijksappartement ontvangt (ongeacht de eigendom van het recht!).

Als een minnelijke oplossing niet haalbaar is, zal het instellen van een gerechtelijke procedure voor echtscheiding de “betwiste echtscheiding” in gang zetten. De rechtszaak beweert dat de andere echtgenoot een scheidingsreden heeft die de voortzetting van het huwelijk onredelijk maakt; het wordt om bewijs gevraagd en het wordt toegepast voor de beslechting van een vonnis, waarbij het huwelijk wordt gescheiden van de schuld van de andere echtgenoot. Met de juridische beëindiging van de betwiste echtscheidingsprocedure is echter alleen het huwelijk zelf gescheiden; De verdeling van activa en passiva, de regulering van bewaring, het recht van contact en onderhoud worden uitgevoerd in afzonderlijke (vaak verschillende parallelle) procedures.

Dit korte overzicht vervangt geen uitgebreid individueel juridisch advies.