201904.03
Off
0

Middelen om eigendom te verwerven in de Republiek Kroatië

De Republiek Kroatië geeft verschillende mogelijkheden om eigendom te verwerven, namelijk:

  1. door middel van een juridische transactie
  2. door een rechterlijke beslissing of beslissing van een andere bevoegde autoriteit
  3. bij wijze van opvolging en
  4. door de wet.

Om het recht op eigendom te verwerven, moet niet alleen worden voldaan aan algemene vereisten van de wet op eigendom en andere zakelijke rechten – zoals de capaciteit van eigendom om eigendom te zijn, de mogelijkheid van de ontvanger om eigendom te verwerven en een geldige wettelijke titel, maar ook aan aanvullende speciale voorwaarden, afhankelijk van wat is gekocht en hoe (roerende goed of onroerend goed).

Om het eigendomsrecht te verwerven op basis van een juridische transactie, moet behalve aan algemene voorwaarden ook aan de volgende speciale voorwaarden wordt voldaan:

  • eigendom van wettelijke voorganger – een persoon die het eigendom verkoopt, is de eigenaar,
  • geldige juridische transactie – het doel van de juridische transactie moet eigendomsverwerving zijn, bij het kopen van een onroerend goed moet het contract in schriftelijke vorm zijn,
  • Acquisitietype – Overdracht van roerende zaken (roerende zaken), inschrijving in het kadaster (onroerend goed). Hier moet worden benadrukt dat geen onroerend goed kan worden verkregen zonder dat onroerend goed in het kadaster is ingeschreven.

Het eigendomsrecht kan ook worden verkregen bij rechterlijke beslissing of bij beslissing van een bevoegde autoriteit, zoals in een veilingprocedure, als de koper de opdracht voor het onroerend goed wordt gegund, met de beslissing over de onteigening, op basis van een rechterlijke beslissing in een procedure voor mede-eigendomsopheffing, enz.

Eigendom wordt verkregen door erfopvolging op het moment van erfenis, ongeacht of het legaat of legaal erfrecht is. Als onroerend goed wordt geërfd, verwerft de erfgenaam het zogenaamde niet-eigendomsrecht op het tijdstip van de erfenis. Door het eigendom in het kadaster in te voeren, wordt dit feit aan derden bekendgemaakt, of bij juridische transacties, kan hij zijn eigendom gemakkelijker aanbieden. De voorwaarde voor de verwerving van onroerend goed door successie is het overlijden van de erflater. Het ding dat wordt verworven moet een nalatenschap zijn en de erfgenaam van de nalatenschap moet een wettige erfgenaam of een legaat zijn.

Specifieke verwerving in het Kroatische rechtssysteem is eigendomsverkrijging. Het onroerend goed wordt in dit geval verworven als aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dit type acquisitie wordt ook wel de oorspronkelijke aankoop van onroerend goed genoemd. Als het onroerend goed door de wet wordt verworven, zijn alle andere rechten van de derde partij, omdat een nieuwe eigendom gerechtvaardigd is (onder wettelijke voorwaarden).

SESSION is de meest voorkomende acquisitie bij wet in Kroatië. Deze juridische instelling is niet in alle Europese landen bekend en is daarom voor velen te onbegrijpelijk. Op grond van eigendom wordt het onroerend goed verkregen na het verstrijken van een wettelijk bepaalde periode. Net als bij andere soorten acquisities moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, namelijk de authenticiteit, legitimiteit en goede trouw van de overnemende partij.

Voor een beter begrip zullen we deze juridische voorwaarden toelichten. Eigendom is legaal als een persoon over een geldige eigendom beschikt (bijvoorbeeld als een koopovereenkomst voor onroerend goed is gesloten maar de koper geen inschrijving in het kadaster heeft aangevraagd). Er is sprake van authenticiteit, als eigendom tot stand is gekomen zonder dat daarbij geweld, bedrog, mysterie en misbruik van vertrouwen is toegepast. De goeder trouw wordt aangenomen als de bezitter naar omstandigheden het recht had aan te nemen dat de zaak rechtmatig is verworven en dat onvoldoende reden had te vermoeden dat hij door omstandigheden geen recht had te bezitten. Elke huiseigenaar die drie jaar lang een onroerend goed, wettig en te goede trouw bezit en ( tien jaar voor onroerend goed), verwerft het onroerend goed. Elke eigenaar, die alleen te goede trouw is, verwerft het eigendom van roerende zaken na tien jaar en eigendom van een onroerend goed na twintig jaar.