201910.28
Off
0

ONROEREND GOED VERHUUR DOOR EU-LIDSTATEN

U, in de hoedanigheid als natuurlijke persoon of rechtspersoon hebt een onroerend goed in de Republiek Kroatië gekocht en u wilt deze gebruiken voor verhuur. Zie hieronder uw wettelijke en fiscale verplichtingen.

Onroerend goed kan van een natuurlijke of rechtspersoon voor verschillende doeleinden op de markt worden gehuurd. Dus, afhankelijk van het type verhuur (toerist, woning, bedrijf), wordt de belastingplicht van de verhuurder, die een bepaald inkomen/ winst ontvangt uit de huurinkomsten, anders bepaald.
Het soort belasting dat u moet berekenen en betalen, is afhankelijk van of u als natuurlijke of rechtspersoon actief bent.
In principe moet u twee soorten belastingen afdragen aan de Republiek Kroatië: inkomstenbelasting of winstbelasting (afhankelijk van het bedrijfsmodel) en in uitzonderlijke gevallen, btw.

Een burger uit een EU-lidstaat kan net als Kroatische burgers, een huishoudelijk object verhuren met een maximale capaciteit van maximaal 20 bedden. Daartoe moet hij een categorisatiebesluit verkrijgen van het Staatsbureau van het bevoegde graafschap.
Het verschil tussen de belastingverplichtingen van Eu burgers en Kroatische burgers is dat eerstgenoemden in sommige gevallen voor btw-doeleinden moeten worden geregistreerd.

Als een niet-ingezetene zijn accommodatie rechtstreeks aan een gast verhuurt (via een web portaal, e-mail of andere directe verhuur) of via buitenlandse marketing- of reisbureaus (bijv. Booking.com, Airbnb en anderen), is hij verplicht contact op te nemen met de belastingdienst om zich te registreren binnen het btw-stelsel, hij betaalt dan btw tegen het tarief van 13% op alle aangeboden accommodatie en diensten.

Aan de andere kant kan btw op facturen voor de levering van andere diensten en goederen, klein inventaris en andere leveringen die worden gebruikt om zijn activiteiten uit te voeren, als een voorbelasting worden berekend.
De verplichting om in het btw-stelsel te werken voor een niet-ingezetene bestaat niet ​​als de gebruiker woonruimte te huur aanbiedt, aangezien deze handelsactiviteit is vrijgesteld van btw in overeenstemming met de Kroatische regelgeving.
Een dergelijke verplichting bestaao ook niet in het geval van leasing van bedrijfsruimten aan rechtspersonen/ natuurlijke personen die opgenomen zijn in het het btw stelsel omdat die belastingplichtige dan de btw-verplichting op zich neemt.
In alle drie gevallen bent u echter onderworpen aan huurbelasting:

Voor het type toeristen verhuur betaalt u een vast bedrag, waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal bedden en het bedrag van de belastingplicht per bed / bed.

In principe varieert de jaarlijkse forfaitaire belastingverplichting van 150,00 tot 1.500,00 kn (ca. 20 – 200 eur) per bed, afhankelijk van de beslissing van de lokale/ gemeentelijke overheid.

Deze vorm van belasting is het goedkoopst, maar de verhuurder kan ook kiezen voor een andere vorm van belasting op basis van werkelijke bedrijfsresultaten op basis van bedrijfsboekgegevens.

Voor het type huurovereenkomst is inkomstenbelasting verschuldigd van 12%

De berekening van de huurbelasting op huurinkomsten verschilt van de toeristenbelasting en wordt bepaald door een maandelijkse contractuele huurbedrag dat door de markt wordt vastgelegd, verminderd met 30% van de forfaitaire erkende kosten, en op dit verminderde bedrag 12%.

  • Voor het type zakelijke lease – lease aan een rechtspersoon die opgenomen is in het btw-stelsel, wordt de inkomstenbelastingverplichting op dezelfde manier vastgesteld als bij de bovengenoemde vorm van huurkoop.

Als u handelt via een rechtspersoon die is geregistreerd voor het aanbieden van huisvesting, verhuur of leasing, is het aan u, of u zich in het btw-stelsel laat registreren, zolang u maximaal 300.000,00 hrk per jaar verdient.
De algemene regel is dat het btw-tarief op toeristische accommodatie 13% is, terwijl de btw op verhuur moet worden berekend op basis van 25%.

BTW op woonhuur wordt niet berekend.

Als rechtspersoon betaalt u ook belasting over de winst tegen het tarief van 12% (het tarief wordt toegepast op basis van het bedrag van het jaarinkomen van 3 miljoen HRK).

Raadpleeg uw advocaat, belasting- of financieel adviseur om te bepalen welk juridisch en fiscaal onroerend goed verhuurmodel het beste bij u past.

Dit hangt natuurlijk af van de hoeveelheid inkomsten die het onroerend goed in de loop van het jaar kan genereren, maar ook van de kosten die elke rechtsvorm vereist. In ieder geval moet u uw activiteit altijd melden bij de bevoegde belastingdienst.