onama

Advocatenkantoor Vaić & Dvorničić d.o.o. is opgericht in 1938 en we zijn trots op onze lange traditie in het bieden van juridische dienstverlening van het hoogste niveau. Door drie generaties kennis en ervaring samen te voegen zijn wij in staat onze cliënten de meest volledige en moderne dienstverlening te bieden met de best mogelijke resultaten.

Vanuit ons hoofdkantoor in Rijeka is het onze missie om allesomvattende dienstverlening op maat te bieden, die aansluit bij de wensen en behoeften van iedere individuele binnenlandse en buitenlandse client die erover denkt in Kroatië te investeren.

We geloven er heilig in dat kwaliteit en continuïteit aan de basis liggen van alle zakelijke samenwerking. Daarom kunt u ervan uit gaan dat wij elk zaak even serieus en met de groots mogelijke verantwoordelijkheid en overgave zullen benaderen en er voortdurend naar streven de verwachtingen van onze cliënten waar te maken of te overtreffen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rijeka, op het adres: Križanićeva 5, met een nevenvestiging op het eiland Krk, op het adres: Sv. Bernardina 6A, 51500 Krk.

In Kroatië is de advocatuur een zelfstandig beroep dat in het teken staat van het bieden van juridische dienstverlening en is geregeld in de Wet op de Advocatuur. Ieder praktiserend advocaat is lid van de Orde van Advocaten die de bevoegdheid heeft advocaten te benoemen en te schrappen.

Een advocaat biedt binnen zijn of haar rechtsgebied juridische hulp. Juridische dienstverlening omvat het geven van juridisch advies, het opstellen van processtukken en het gebruik van andere buitengewone rechtsmiddelen alsook het bijstaan van cliënten in de procedure voor de rechter.

Alleen en uitsluitend advocaten mogen zich bezighouden met het bieden van dit soort volledige juridische dienstverleningen, in alle andere gevallen is het bieden van dit soort juridische diensten een strafbaar feit.
Hoogleraren aan de universiteit mogen cliënten niet vertegenwoordigen in een procedure voor de rechter, wel mogen zij hun mening en juridisch advies geven.

Het staat procespartijen in Kroatië vrij, zelf processtukken uit te vaardigen of zichzelf te vertegenwoordigen in de procedure voor de rechter. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon heeft de volledige vrijheid in de keuze of en zo ja, door wie hij zich wil laten vertegenwoordigen. Er bestaat geen verplichte procesvertegenwoordiging zoals dit wel het geval is in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland hangt deze verplichting af van de soort procedure.
Een advocaat heeft naast zijn recht op het vastgestelde tarief voor zijn diensten, er recht op extra kosten te rekenen voor onkostenvergoeding of een beloning. De hoogte van deze beloning is door de Orde van Advocaten bepaald en vastgelegd in het “tarief voor beloningen en vergoeding van onkosten van juristen”. De hoogte van de beloning hangt meestal af van de waarde van de eis, echter is op 12 November 2009 voor bepaalde diensten een forfaitaire beloning ingevoerd. Het gaat om diensten m.b.t. inbreuk op eigendomsrechten, erfdienstbaarheid, huurrecht (opzegging, uitzetting en bevestiging), echtscheiding, geschillen met betrekking tot de geldigheid van een huwelijk, voor het bevestigen en aanvechten van het vaderschap, voogdijzaken van minderjarige kinderen, arbeidsrechtelijke geschillen (ongeldigverklaring ontslag, bevestiging van recht op arbeid enz.), wettelijk recht op alimentatie (vaststellen of opheffen). In al deze gevallen is er een eenmalige beloning verschuldigd ter hoogte van 2.000,00 kuna.

Een advocaat is verplicht eenieder die zich tot hem wendt van juridische hulp te voorzien. Hij mag deze hulp alleen weigeren in die gevallen waar de Wet op de Advocatuur, het statuut van de Orde van Advocaten en de Codex van de Advocatenetiquette dit voorschrijven.
Advocaten zijn niet verplicht zich te specialiseren, maar in de praktijk is het zo dat de meeste kantoren in de loop van de tijd voor een bepaald rechtsgebied kiezen en zich hier dan voornamelijk mee bezig houden.

Een advocaat heeft de mogelijkheid de Orde van Advocaten te verzoeken hem een specialisme toe te kennen voor een bepaald rechtsgebied als hij daarvoor aan alle eisen voldoet.

Tot slot verdient nog vermelding dat het beroep advocaat behoort tot de vrije beroepen. Advocaten hebben een geheimhoudingsplicht, dat houdt in dat alle communicatie tussen advocaat en client vertrouwelijke informatie is, hetzelfde geldt voor andere medewerkers van het kantoor.

Filialen

logo_main