201209.12
Off
0

Apartmani u vlasništvu stranih fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj – praktični problemi

Strane fizičke osobe koji su vlasnici apartmana u Republici Hrvatskoj još uvjek ne mogu temeljem pozitivnih propisa kategorizirati vlastite apartmane i sukladno pozitivnim propisima iznajmljivati svoje apartmani i za isto plaćati porez.

            Zbog navedenog, strane fizičke osobe često koriste svoje apartmane radi ugošćivanja svojih stvarnih prijatelja ili simuliranih prijatelja od kojih onda nelegalno prihoduju tjedni najam apartmana u gotovini.

Pri tome trebaju imati na umu da vlasnik kuće može ugostiti prijatelje u apartmanu uz uvjet da ih prijavi nadležnoj turističkoj zajednici ili policiji u roku 24 sata po dolasku i odjavi u roku 24 sata po odlasku i da za njih plati boravišnu pristojbu.

Članak 32. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti definira boravak više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor u turističkim mjestima kojima je razdobljem glavne sezone obuhvaćeno razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna, u tom razdoblju pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu. Stoga ako strane fizičke osobe ugoste u svom apartmanu više od 15 prijatelja koji nisu članovi uže obitelji u turističkoj sezoni u svom apartmanu mogu računati na to da će prekršajno odgovarati u slučaju inspekcijskog nadzora.

Zakon o boravišnoj pristojbi regulira članove uže obitelji: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja, te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče, te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Zakon o boravišnoj pristojbi nadalje definira da vlasnik kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu

umanjenju za 70%.

Dakle, ako strana fizička osoba kao vlasnik u apartmanu svoje kuće – u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna – ugosti do 15 svojih prijatelja koji nisu članovi njegove uže obitelji, to može legalno učiniti, uz uvjet da ih prijavi nadležnoj turističkoj zajednici ili policiji u roku 24 sata po dolasku, odnosno odjavi njihov odlazak u roku 24 sata po odlasku i da za njih plati boravišnu pristojbu.

Ako strana fizička osoba kao vlasnik objekta, za boravak prijatelja u apartmanu naplaćuje naknadu (bilo novčanu ili neku drugu) tada bi se navedeno smatralo pružanjem usluga smještaja u domaćinstvu – a što je protuzakonito za strane fizičke osobe.

S druge strane strana fizička osoba nije ograničena da kao vlasnik kuće ili apartmana na moru sklopi naplatni ugovor o najmu stana ili kuće na par mjeseci s trećom osobom.