201103.03
Off
0

Country report za strance u hrvatskoj – stanje srpanj 2010

 • Stjecanje nekretnina
 • Boravišna i poslovna dozvola
 • Neka pitanja u svezi radnih odnosa u Hrvatskoj
 • Osnivanje trgovačkog društva u Hrvatskoj
 • Porezni okvir za poslovne aktivnosti
 • Koncesije na pomorskom dobru
 • Ulaganje u igrališta za golf
 • Uvjeti za pripremu igara na sreću
 • Poticanje stranih ulaganja
 • Računi nerezidenata u hrvatskim bankama
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Hrvatskoj
 • Obnovljivi Izvori energije i kogeneracija
 • Javno-privatno partnerstvo

PDF