202001.22
Off
0

Građenje u republici hrvatskoj

Ako investitor odluči sagraditi kuću ili obnoviti staru zgradu, ne samo da mora voditi računa o tome kako bi objekt trebao izgledati, već i o tome tko je odgovoran za građevinske radove.

Prije početka gradnje, obveza je investitora dobaviti cjelokupnu projektnu i tehničku dokumentaciju. Nakon izvedenih radova investitor je dužan preuzeti zgradu, izvršiti uvid i ako otkrije bilo kakve nedostatke, o tome obavijestiti izvođača u roku od 6 mjeseci. Naravno, njegova glavna dužnost je platiti cijenu radova koji su izvedeni prema ugovoru; ali pod određenim uvjetima može odbiti platiti cijenu.

Glavna obveza izvođača je da zgradu izgradi prema projektu, profesionalno i u ugovorenom roku. Izvođač je odgovoran za opće nedostatke, čvrstoću zgrade, materijalne nedostatke i nedostatke ugrađene opreme. Izvođač radova mora se pridržavati tehničkih propisa i građevinskog projekta i od toga može odstupiti samo uz pristanak naručitelja. Bez prethodnog pristanka, on može izvoditi samo hitne poslove radi osiguranja stabilnosti objekta ili izbjegavanja štete.

Kada je riječ o odgovornosti za građevinske nedostatke, pravi se razlika između vidljivih i skrivenih nedostataka građevine. Ako se naručitelj želi pozvati na svoje pravo u pogledu nedostataka u izvršenju, važno je da o tome izvijesti izvođača u zakonskom roku.

Vidljive nedostatke (koje može vidjeti u uobičajenom pregledu) investitor mora odmah prijaviti izvođaču, u suprotnom gubi pravo na njihovo pozivanje. Nakon pregleda i prihvaćanja obavljenog posla, izvođač više nije odgovoran za nedostatke koji bi se mogli utvrditi tijekom uobičajenog pregleda, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju.

Za obavijest o skrivenim nedostatcima investitor ima rok od mjesec dana od njegovog otkrivanja, a gubi pravo pozivanja na te nedostatke 2 godine nakon prihvaćanja obavljenog posla.

Prava investitora prema izvođaču radova zbog nedostataka građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine, ali s tim da kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i tužbu, već im se uračunava rok prednika.

Posebna kategorija su nedostaci u pogledu čvrstoće zgrade – čvrstoće, stabilnosti i sigurnosti. Izvođač, nadzorni odbor ili arhitekt bit će odgovorni za te nedostatke, ovisno o tome tko je uzrokovao nedostatke, ako se ti nedostaci pokažu u roku od 10 godina nakon predaje i primitka građevinskih radova, a ta se odgovornost ne može ugovorom isključiti ni ograničiti.

Investitori često angažiraju nadzorni odbor koji će nadgledati cijeli projekt. Izvođač radova mora im osigurati stalni nadzor građevinskih radova, kontrolu kvalitete i količine materijala, kao i osigurati gradilište. Nadzorni odbor koordinira uviđaj na licu mjesta i provjerava kakav je posao izveden i je li tehnički i pravilno izveden. Prema zakonu, za nedostatke u čvrstoći zgrade, ako su se dogodili tijekom njihovog nadzora, odgovoran je nadzorni odbor. Za te nedostatke nadzorno tijelo je odgovorno ako se pokažu u roku od 10 godina od predaje i primitka građevinskih radova. Oni snose odgovornost ne samo za investitora, već i za svakog sljedećeg stjecatelja u roku od 10 godina.

Je li krivnja izvođača, arhitekta ili nadzornog tijela, dokazuje se na sudu. Da bi se izbjegle dugogodišnje svađe, preporučljivo je odrediti prava i obveze odmah nakon potpisivanja ugovora. Odgovornost se može pojačati privatnopravnom odgovornošću izvođača, arhitekta ili nadzornog tijela. Voditelj izvođača, arhitekt i nadzorni odbor mogu dati solidarno jamstvo tako da ne samo njihova tvrtka, već i oni osobno odgovaraju za svoj rad i izvedbu. Uz to, kao jamstvo da su radovi stvarno izvršeni, javni bilježnik može ovjeriti zadužnicu, tako da investitor može odmah izvršiti svoj zahtjev ako dogovoreni posao nije izvršen.

Kao što je upravo rečeno, prava i obveze stranaka ugovora o gradnji uređene su hrvatskim pravom. Da bi se ta prava što prije postigla, preporučuje se pravno savjetovanje.

Lerne wie man einen Rubix-Würfel löst mit der einfachsten lösung. Du musst ein paar Algorithmen zum Erfolg haben.