201204.03
Off
0

IZMJENE POREZNIH PROPISA

U veljači 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je paket izmjena postojećih poreznih zakona kojima se značajno mijenja položaj poreznih obveznika u Hrvatskoj. Pored izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i povećanja standardne stope PDV-a s postojećih 23% na 25%, usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak te Zakona o doprinosima.

Od ožujka 2012. godine na snazi je povećana standardna stope PDV-a, od 25%, ali je uvedena snižena stopa PDV-a od 10% na isporuke jestivih ulja i masti, dječje hrane, vode i bijelog šećera. S primjenom od 1. siječnja 2013. godine, ta niža stopa uvest će se i na određene ugostiteljske usluge, dok će se istodobno povećati prag za ulazak u sustav PDV-a, koji će, dakle od 1. siječnja 2013. iznositi 230.000 kuna.

Osim toga, od 1. ožujka 2012. godine ukida se pravo na povrat pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila, plovila i drugih sredstava za osobni prijevoz (uz određene iznimke) te za troškove reprezentacije.

Glede Zakona o porezu na dohodak, promjene se odnose na uvećani osnovni mjesečni osobni odbitak s 1.800,00 kuna na 2.200,00 kuna te na izmjenu stopa poreza na dohodak i mjesečnih razreda. Značajna izmjena je i novi porez na dohodak po stopi od 12% koji se primjenjuje na primitke od dividendi i udjela u dobiti, isplaćenih nakon 1. ožujka 2012. Međutim, radi zaštite malih dioničara, uvodi se neoporeziv iznos dividende i udjela u dobiti koji će iznositi 12.000 kuna godišnje. Nadalje, uvećava se osnovni mjesečni osobni odbitak za mirovine, dodatak na mirovinu postaje oporeziv te se uvodi oporezivanje mirovina ostvarenih u inozemstvu.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, od 1. ožujka 2012. uveden je porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji se isplaćuju inozemnim pravnim osobama po stopi od 12%. Poduzetnici imaju mogućnost umanjenja porezne osnovice za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva.

U okviru Zakona o doprinosima najznačajnija je novina smanjena stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 13%.