201208.20
Off
0

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) S TEMELJNIM KAPITALOM 10 kn

Dana 12. srpnja 2012.g. Sabor Republike Hrvatske je dobio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkih društvima koji dopušta osnovati tvrtku za samo 10 kuna temeljnog kapitala.

Osnovni je cilj ovakvih promjena omogućiti hrvatima i strancima jednostavnije osnivanje tvrtki nakon ulaska Hrvatske u EU te potaknuti samozapošljavanje. S danom pristupa Hrvatske Europski uniji trgovačka društva, osnovana u drugim državama članicama, stječu pravo slobode poslovnog nastana, te će slobodno djelovati na području Republike Hrvatske bez potrebe ustrojavanja zasebnih organizacijskih oblika. Obzirom da u drugim državama članicama postoje niži zahtjevi za uplatom temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje tvrtke, zakonske promjene će omogućiti stranim poduzetnicima da u Republici Hrvatskoj osnuju društvo s ograničenom odgovornošću na pojednostavljeni način i s manjim temeljnim kapitalom.

Inačica d.o.o.-a zvat će se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, a za isto će vrijediti odredbe koje vrijede za društvo s ograničenom odgovornošću, osim ukoliko za jednostavni d.o.o. izričito u Zakonu nije nešto drugo predviđeno.

Poslovanje jednostavnog d.o.o.-a bit će moguće pokrenuti s najnižim iznosom temeljnog kapitala od 10 kuna, uplaćenim u cjelosti u novcu, a najniži iznos poslovnog uloga može iznositi 1 kunu. Troškovi osnivanja bit će smanjeni korištenjem unaprijed pripremljenih obrazaca, koji će također olakšati i ubrzati postupak osnivanja, te bi cjelokupni trošak trebao biti iznositi cca 750,00 kuna.

Jednostavno će društvo moći imati najviše tri člana društva i samo jednog člana uprave. Morat će imati i zakonske rezerve u koje će se unositi četvrtina iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine. Ako društvu prijeti nesposobnost za plaćanje, morat će se odmah sazvati skupština društva.

Kada temeljni kapital jednostavnog d.o.o.-a dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o.-a na jednostavno društvo se počinju primjenjivati pravila klasičnog društva s ograničenom odgovornošću.