201510.07
Off
0

LIKVIDACIJA j.d.o.o.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima NN 111/12 iz 2012. godine uveden je institut jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (skraćeno j.d.o.o.) čiji najniži iznos temeljnog kapitala društva iznosi 10,00 kn. Prilikom osnivanja, prethodno javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova. Potom se prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predaje u uredu HITRO.HR, koji potom dokumentaciju dostavlja trgovačkom sudu koji će u roku 24 sata izvršiti upis društva u sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u  novoosnovane tvrtke. Slijedi izrada pečata i otvaranje računa kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva. Dakle, ovim institutom bitno je pojednostavljeno osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i to s manjim temeljnim kapitalom, a sve s ciljem sprječavanja neregistrirane djelatnosti te osnivanja trgovačkih društava u drugim zemljama EU koje imaju niže zahtjeve za visinu temeljnog kapitala.

Od stupanja na snagu navedene izmjene Zakona o trgovačkim društvima do ožujka 2015.godine osnovano je 19.209 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću po obilježjima izjednačeno je s društvom s ograničenom odgovornošću i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje vrijede općenito za društvo s ograničenom odgovornošću, izuzev odredbi o osnivanju i ostalih odredbi koje se odnose isključivo na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. U praksi se tako problematičnim pokazao prestanak jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću obzirom da za njega vrijede jednake odredbe kao i za prestanak društva s ograničenom odgovornošću. Dakle, s jedne strane takvom društvu olakšan je ulazak na tržište kapitala, a s druge strane pravila za izlazak  jednaka su kao i za društva s ograničenom odgovornošću što podrazumijeva visoke troškove. Trenutno troškovi javnog bilježnika i sudskih pristojbi iznose oko 6.000,00 kuna.

Zakonodavac je uočio navedeni propust te krenuo s izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji bi trebao stupiti na snagu 1. listopada 2015.godine, a koje najvažnije promjene donosimo ovdje. Istovremeno će se izmijeniti i Zakon o sudskim pristojbama te Zakon o javnobilježničkim pristojbama

Odluka o prestanku društva objavljuje se na internetskim stranicama sudskog registra umjesto kao što je previđeno sadašnjim Zakonom u Narodnim novinama čime se bitno skraćuje vrijeme objave.

Poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine smanjuje se s dosadašnja tri poziva na jedan poziv. Također, skraćuje se rok u kojem vjerovnici mogu prijaviti tražbinu sa šest mjeseci na dva mjeseca. Jasna je dakle namjera zakonodavca da se ubrza postupak prestanaka društva.

Nadalje, skraćuje se rok za podjelu imovine društva s jedne godine na šest mjeseci od dana objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

Zakon o javnobilježničkim pristojbama mijenja se na način da se dopunjava odredba o oslobođenju pristojbi za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Omogućava se oslobođenje od plaćanja javnobilježničkih pristojbi članovima jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i to za sve isprave i radnje javnog bilježnika u vezi s likvidacijom društva.

Dakle, konačni cilj je sniziti visoke troškove prilikom prestanka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, njegova zatvaranja odnosno likvidacije čime bi se uspostavila ravnoteža odnosa vezano uz osnivanje i prestanak jednostavnog d.o.o. u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću.