201304.10
Off
0

MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGA

MADRIDSKI SUSTAV ZA MEĐUNARODNU REGISTRACIJU ŽIGA

Obuhvaća dva međunarodna ugovora: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na navedeni sporazum. Ovaj sustav omogućava da se podnošenjem jedne prijave ostvari međunarodna registracija koja osigurava zaštitu žiga u više zemalja i organizacija, koje su članice Madridske unije. Madridska unija sastoji se od država potpisnica Madridskog sporazuma i Protokola te trenutno broji 89 država, uključujući Hrvatsku.

Prilikom prijave za međunarodnu registraciju, žig se može zaštiti u svim ili samo nekim zemljama članicama Madridske unije. Pritom je u prijavi potrebno navesti zemlje članice MU u kojima se traži zaštita. Naknadno se zaštita može proširiti i na članice Madridske unije koje nisu odmah navedene u prijavi.

Prije nego žig postane predmet prijave za međunarodnu registraciju, mora biti prijavljen (prema Protokolu) ili registriran (prema Sporazumu) za iste proizvode i usluge u zemlji podrijetla (jedna od država članica Madridske unije). Nakon međunarodne registracije žiga ured države u kojoj je žig najprije prijavljen/registriran postaje ured podrijetla te registracije. Prijava za međunarodnu registraciju žiga podnosi se preko ureda podrijetla (u Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo).

Prvih pet godina međunarodna je registracija ovisna o registraciji u zemlji podrijetla na kojoj se temeljila. Tako primjerice prestane li u tom razdoblju vrijediti žig registriran u zemlji podrijetla, prestaje vrijediti i međunarodna registracija koja se na njemu temelji. Nakon pet godina međunarodna registracija postaje neovisna o osnovnoj registraciji.

¸ Prilikom prijave za međunarodnu registraciju žiga, ured podrijetla te registracije provjerava znak koji je predmet prijave za međunarodnu registraciju te isti prosljeđuje prijavu za međunarodnu registraciju Međunarodnom uredu OMPI/WIPO-a (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo sa sjedištem u Ženevi, Švicarska).

RAZDOBLJE ZAŠTITE

Razdoblje zaštite međunarodno registriranog žiga iznosi 10 godina od datuma registracije, ali se može produljiti neograničen broj puta za daljnja razdoblja od 10 godina. Međunarodnom se uredu tada podnosi zahtjev za produženje i plaća odgovarajuća pristojba.

TROŠKOVI

Prilikom prijave za međunarodnu registraciju žiga plaćaju se određene pristojbe:

– osnovne pristojbe od 653 CHF (ako znak nije u boji) ili 903 CHF (ako je znak u boji), kojom se pokriva do tri razreda proizvoda i usluga

– dodatne pristojbe od 100 CHF za svaki dodatni razred proizvoda i usluga preko tri razreda

– dopunske pristojbe od 100 CHF za svaku zemlju u kojoj se traži zaštita

– individualnih pristojbi pri naznaci nekih članica Unije prema kojima se primjenjuje isključivo Protokol

Primjerice, ukoliko bi htjeli međunarodno registrirati žig u boji (zemlja podrijetla Hrvatska) za do tri razreda proizvoda i usluga u svim zemljama članicama Madridske unije pristojba bi iznosila cca 24.000,00 CHF (cca 150.000,00 kn).

ŽIG ZAJEDNICE – COMMUNITY TRADE MARK

Pored zaštite žiga pred nacionalnim uredima država članica, moguća je i zaštita žiga Zajednice. Žig Zajednice (Community Trade Mark, CTM) vrijedi u svim državama članicama Europske unije. Postupak registracije takvog žiga provodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in Internal Market, OHIM) sa sjedištem u Alicante, Španjolska. žig Zajednice vrijedi u Europskoj uniji kao cjelini te nije moguće resgistrirati žig Zajednice u samo nekim državama članicama.

Od trenutka prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, učinci svih registriranih žigova Zajednice automatski će se proširiti na područje Republike Hrvatske.