201201.27
Off
0

NOVI OVRŠNI ZAKON

Novi ovršni zakon, odnosno većina njegovih odredaba, stupa na snagu dana 01.07.2012. godine. U ovršni sustav Republike Hrvatske uvodi se javnoovršiteljska služba, odnosno potpuno novi institut javnih ovršitelja čiji je osnovni zadatak provedba ovrhe.

Prijedlog za ovrhu upućuje se, kao i dosada, javnom bilježniku ili sudu. Rješenje o ovrsi koje donese sud ili javni bilježnik uputit će se javnim ovršiteljima. Javni ovršitelji, kada zaprime rješenje o ovrsi, donijet će tzv. “ovršne naloge”, potrebne za provedbu ovršnih rješenja. Ovršni predmeti u kojima do 31.12.2011. godine sud nije poduzeo još niti jednu radnju, dostavit će se izravno javnoovršiteljskoj komori kako bi se ubrzao cjelokupni postupak provedbe ovrhe.

Javni ovršitelj (ovršno tijelo) sada odlučuje o odgodi ovrhe, a ne kao ranije sud, a i uvjeti za odgodu su promijenjeni na način da se kao pravilo postavlja davanje jamčevine koju će morati platiti ovršenik u iznosu glavnice i kamata ako želi odgoditi ovrhu, a sve u svrhu spriječavanja učestalih odgoda ovrhe.

Ovršenici više neće moći podnositi prigovore protiv rješenja o ovrsi te na taj način dodatno odugovlačiti postupak. Protiv rješenja o ovrsi i ovršnog naloga ovršenik će moći samo uložiti žalbu o kojoj odlučuje sud i koja ne odgađa provedbu ovrhe.

Zaštita vjerovnika u ovršnom postupku povećava se i uvođenjem mogućnosti održavanja trećeg ročišta za dražbu. Nekretnina se na drugom i trećem ročištu za dražbu neće moći prodati ispod jedne polovine, a ne kao dosada jedne trećine, njezine utvrđene vrijednosti.