202006.15
Off
0

Novosti vezane uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19)

Vlada Republike Hrvatske održala je dana 14. travnja 2020. godine sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U nastavku teksta navodimo novosti o kojima je odlučeno vezano uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19).

Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima utvrđene su mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti, do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19.

Dopuna omogućava privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, čime se fizičkim osobama omogućava raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Reguliran je i zastoj tijeka zatezne kamate, na način da one ne teku za vrijeme dok traju posebne okolnosti. Potrebno je uzeti u obzir da se ove novosti odnose samo na ovrhe na novčanim sredstvima po računu putem Financije Agencije, a ne na ovrhe koje se vrše na plaći i drugim primanjima (kao što je to mirovina), gdje se zapljenjuje dio navedenih primanja, a poslodavac odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zapljenjeni dio mora uplatiti izravno ovrhovoditelju.

Iz tog razloga čl. 25.a navedenog Zakona navodi da će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Agencija zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe. Također, navedene posebne okolnosti, trajat će od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu. S obzirom da je Zakon stupio na snagu 17.04.2020. godine, zastoj provedbi ovrha trajat će do 17.07. 2020. Agencija će zaprimati nove osnove za plaćanje i nakon 17.04. te po njima postupati na način da će ih evidentirati u Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama za izvršenje, odnosno neće blokirati račune.

Iz razloga što FINA prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi. Iznimno od toga, FINA neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. radi naplate pričuve).

Povrat jamčevina u elektroničkim dražbama odgođenim zbog epidemije koronavirusa

Također, FINA (Financijska Agencija) je obavijestila sve korisnike servisa e-Dražba koji su uplatili jamčevine radi sudjelovanja u elektroničkim dražbama koje su odgođene zbog epidemije koronavirusa, da je sukladno uputi Ministarstva pravosuđa od 1. travnja 2020. godine moguće dobiti povrat jamčevine i to temeljem Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

Za više informacija o ovrhama, javnim dražbama i jamčevini poželjno je obratiti se odvjetniku koji će Vas o tome moći stručno savjetovati. Uzevši u obzir situaciju u kojoj se nalazimo, povezanoj s epidemijom koronavirusa (COVID-19), napominjemo da Vaša prisutnost u postupcima povezanima s ovrhom najčešće nije potrebna. Svu potrebnu dokumentaciju možete nam dostaviti poštom ili e-mailom, a za bilo kakva pitanja ili dodatne informacije moguće je ugovoriti termin za telefonski razgovor s odvjetnikom.