201210.22
Off
0

ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA DRUŠTVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Vlada Republike Hrvatske je uočila praksu da se često otvaraju nova društva s ograničenom odgovornošću iz razloga da se izbjegnu plaćanja obveza prema državi i radnicima. Opći porezni zakon koji je mijenjan 2012.g. ide za tim da se onemogući poslovanje povezanih društava koji premještaju gubitke s jedne na drugu tvrtku, te izdavanje fiktivnih računa.

Zakon o trgovačkim društvima određuje načelno da članovi trgovačkih društava odgovaraju do visine temeljnog kapitala, ali i po Zakonu o trgovačkim društvima i po novom Općem poreznom zakonu postoje iznimke kada članovi društva odgovaraju osobno svojom cjelokupnom imovinom ako se društvo koristi zabranjenim ciljevima da bi oštetila vjerovnike.

Član trgovačkog društva odgovara osobno svojom imovinom za obveze društva ako zlouporabi okolnost da u načelu ne odgovara za obveze društva ako npr.:

– koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače zabranjen,

– ako koristi društvo da bi oštetio vjerovnike,

– ako protivno zakonu upravlja imovinom društva kao da je to njegova imovina,

– ako u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanji imovinu društva, iako   je znao ili morao znati da ono neće moći podmiriti svoje obveze.

Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. U slučaju spora članovi uprave moraju dokazati da su primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.

            Novi Opći porezni zakon iz 2012.g. zasniva odgovornost zastupnika fizičkih i pravnih osoba ako su u obavljanju poslova bespravno ostvarili smanjenje poreza ili odobravanje poreznih povlastica, te je u tom slučaju pored poreznog dužnika i zastupnik porezni jamac za neplaćeni porez i kamate.

Računovođa trgovačkog društva, osoba odgovorna za vjerodostojnost poslovnih knjiga i pomagači su jamci platci za sav neplaćeni porez i kamate.

Nakon svih navedenih promjena 2012.g. u poreznim zakonima može se očekivati cijela serija postupaka protiv članova društava i članova uprave koji su do sada zlouporabili sustav da načelno ne odgovaraju osobno svojom imovinom za obveze trgovačkih društava.

Također se može očekivati trend da će trgovačka društva u Republici Hrvatskoj sve više koristiti usluge poreznih savjetnika imajući u vidu da porezni sustav u Hrvatskoj postaje kompleksniji i sve oštriji prema članovima društava i članovima uprave koji pokušavaju zlouporabiti osnovno načelo da za obveze trgovačkih društava u pravilu odgovara samo društvo svojom cjelokupnom imovinom.