201205.08
Off
0

Odgovornost za štetu odvjetnika u Republici Hrvatskoj

Svi odvjetnici u Republici Hrvatskoj imaju ovlasti da zastupaju svoje stranke pred svim sudskim tijelima u Republici Hrvatskoj, od Općinskog suda pa sve do Vrhovnog i Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Odvjetnici u Republici Hrvatskoj odgovaraju za štetu svojim strankama koja im može nastati uslijed obavljanja odvjetništva. Prema članku 44. Zakona o odvjetništvu odvjetnik je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu.

Minimalni propisani iznos osiguranja treba iznositi 800.000,00 kuna po osiguranom slučaju za svakog odvjetnika pojedinca. Kod zajedničkog odvjetničkog ureda i odvjetničkog javnog trgovačkog društva – odgovornost svakog odvjetnika u tom uredu mora biti osigurana na navedenu svotu. Kod društva s ograničenom odgovornošću- odgovornost svakog odvjetnika osnivača mora se osigurati na najniži iznos od 9.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju. A osiguranje od odgovornosti ostalih odvjetnika zaposlenih u tom društvu treba biti sklopljeno na iznos od 800.000,00 kuna. U slučaju da odvjetnici osnivači društva s ograničenom odgovornošću nemaju sklopljeno osiguranje na najnižu navedenu svotu, tada uz društvo jamče i odvjetnici članovi društva osobno, neograničeno i solidarno do visine najniže svote osiguranja.

PREDMET OSIGURANJA

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost odvjetnika za štetu koju prouzroči obavljanjem odvjetništva. Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost odvjetničkih vježbenika, kao i ostalog osoblja. Pod oblicima pravne zaštite podrazumijeva se osobito:

  • davanje pravnih savjeta,
  • sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.),
  • sastavljanje tužbi,žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka,
  • zastupanje stranaka.

ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA

Osiguranje se ne odnosi na odštetne zahtjeve:

  • zbog neodržavanja ugovorenih rokova, ukoliko je za to odgovorna stranka koju odvjetnik zastupa,
  • zbog prekoračenja ovlaštenja po punomoći,
  • zbog uskrate pravne pomoći iz razloga koje propisuje Zakon, Statut Odvjetničke Komore i Kodeks Odvjetničke Etike.