201305.02
Off
0

OSOBNI STEČAJ U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zbog sve većeg broja kreditno zaduženih građana i onih kojima prijeti insolventnost, Vlada RH usvojila je smjernice za uvođenje osobnog bankrota odnosno stečaja nad imovinom potrošača kao potpuno novog instituta u hrvatski pravni sustav.

Radi se o uvođenju stečajnog postupka nad imovinom potrošača, fizičkih osoba koji nisu ni trgovci pojedinci ni obrtnici. Naime protiv takvih fizičkih osoba koje kao obrtnici ili trgovci pojedinci obavljaju djelatnost i prema postojećem Stečajnom zakonu moguće je voditi stečajni postupak.

Cilj uvođenja osobnog bankrota jest kao i u drugim europskim zemljama stvaranje uvjeta građanima-potrošačima za reprogramiranje svojih dugova, a vjerovnicima mogućnost ravnomjernog namirenja svojih tražbina.

Zamišljeno je da će za provođenje osobnog bankrota biti nadležni sudovi, ali i razna savjetovališta, komore i centri za mirenja gdje će vjerovnici dužnici nastojati postići dogovor oko konsolidacije dugovanja.

Predviđeno je da se postupak stečaja nad imovinom pojedinca- dakle osobni bankrot pokreće na prijedlog vjerovnika ili samog stečajnog dužnika. Nadležni sud ispituje postoje li uvjeti za pokretanje postupka te poziva stranke da imenuju povjerenika. Ako stranke ne mogu sporazumno izabrati povjerenika sud ga izbire po službenoj dužnosti s liste registriranih izmiritelja, odvjetnika, sudskih vještaka, javnih bilježnika.

Imenovani povjerenik preuzima bi upućivao stranke na neko od neformalnih tijela radi izmirenja i dogovora oko restrukturiranja obveza. Tek ako stranke ondje ne postignu dogovor u roku od 3 do 6 mjeseci, povjerenik podnosi sudu listu dužnikovih vjerovnika i obveza prema tim vjerovnicima te svoje prijedloge načina na koji se osobni bankrot može dovršiti. Temeljem te liste i saslušanja vjerovnika, povjerenika i dužnika sud odlučuje da li se postupak obustavlja ili se nastavlja donošenjem stečajnog plana, osobne uprave ili otpusta duga.

Radilo bi se dakle o sličnom postupku kao za trgovce, gdje ulogu povjerenika ima stečajni upravitelj.

Nadalje je predviđeno da će Zakon o osobnom bankrotu urediti vođenje registra potrošača u stečaju radi njihove evidencije i kontrole obzirom da se nakon jednog okončanog stečajnog postupka nad istom osobom neće moći provesti novi postupak narednih 10 godina.

Pravne posljedice otvaranja stečaja nad imovinom fizičkih osoba za vrijeme trajanja samog postupka i razdoblja kušnje detaljnije će biti uređene, kada konačno Zakon o osobnom bankrotu bude donesen.