201103.03
Off
0

Ovrha u hrvatskoj – prednosti i nedostaci

Proteklih godina je nesposobnost za plaćanje u Hrvatskoj česta pojava koja danas bilježi značajan porast. U srpnju 2010 u Hrvatskoj je od ukupno 140.284 registriranih društava, njih 30.500 bilo insolventno, (što je oko 30% više nego prethodne godine). Također kod fizičkih osoba poput obrtnika ovaj broj za istu godinu iznosi 39.718. U strukturi dospjelih obveza, dominiraju tri skupine zanimanja i to: trgovina, graditeljstvo i prerađivačka industrija. S druge strane, više od 3 milijuna osoba nalazi se u nekom dužničkom odnosu poput zajmoprimca ili jamca.

PDF