202106.30
Off
0

Porezne pogodnosti oporezivanja dobiti iz poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Trgovačko društvo je po definiciji poslovni subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

Najčešći oblik trgovačkog društva koji se pojavljuje u hrvatskoj praksi je društvo s ograničenom odgovornošću , a minimalni temeljni kapital potreban za osnivanje tog društva iznosi 20.000 HRK što iznosi otprilike 2.660 EUR.

Česta pitanja osnivača prilikom osnivanja d.o.o. svode se na pitanje visine porezne stope po kojoj se oporezuje dobit, te na visinu porezne stope koja se primjenjuje kod isplate dobiti koja se isplaćuje članovima društava.

Počevši od siječnja 2021.godine Republika Hrvatska primjenjuje jednu od najnižih poreznih stopa poreza na dobit u usporedbi sa poreznim stopama koje se primjenjuju u drugim državama članicama EU i to:

  • 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili
  • 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01kuna.

U obračunu prijave poreza na dobit koja se poreznoj upravi podnosi do kraja travnja, porezni obveznici mogu koristiti brojne pogodnosti (umanjenja osnovice) i olakšice među kojima je državna potpora za obrazovanje i izobrazbu , državna potporu za istraživačko razvojne projekte, te porezne olakšice i oslobođenja za subjekte koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima . Porezni gubitak može se po zakonu prenositi 5 godina i tako umanjiti osnovicu za porez na dobit.

Za društva iz proizvodnog sektora koji su mikropoduzetnici i koji na području RH investiraju svotu od minimalno 50.000 eur u postrojenja i opremu, te zaposle najmanje 3 radnika, ostvaruju sukladno Zakonu o poticanju ulaganja pravo na umanjenje stope poreza na dobit za 50% u razdoblju od 5 godina.

Nadalje se istim Zakonom propisuju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte, te porezni poticaji za mala, srednja i velika poduzeća.