202012.04
Off
0

Porezne promjene u primjeni od 1. siječnja 2021. godine

Od 1. siječnja 2021. godine u primjeni će biti porezne promjene temeljem izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, od kojih se u nastavnom tekstu ukratko izlažnu najznačajnije novine.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, smanjuje se stopa oporezivanja

  • sa 24% na 20%, za prihode do 360.000 kn godišnje, odnosno 30.000 kn mjesečno,
  • sa 36% na 30% za prihode iznad 360.000 kn godišnje, odnosno 30.000 kn mjesečno, te
  • sa 12% na 10% za paušalno oporezivanje djelatnosti, poput primjerice iznajmljivanja stanova ili apartmana,

što u praksi znači da će dohodak zbog manje plaćenog poreza rasti od otprilike 60,00 kn do čak i više od 1.000,00 kn, ovisno o iznosu plaće, olakšicama i ostalim konkretnim okolnostima.

Za iznajmljivače, bitna je novost da će od 1. siječnja 2021.g. javni bilježnici vršiti poreznu prijavu na dohodak od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina, naravno u odnosu na ugovore koji su ovjereni, odnosno zaključeni pred javnim bilježnikom.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit rasterećen je privatni sektor na način da su smanjene stope oporezivanja sa 12% na 10% za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna, odnosno približno 1 milijun eura, godišnje, čime je izravno obuhvaćeno preko 90% poduzetnika. To znači da će pojedini poduzetnik, ovisno o razini prihoda, ovakvim izmjenama moći uštedjeti do 150.000 kuna, odnosno približno 20.000 eura na godišnjoj razini. Međutim, obzirom je zakon u primjeni od 1. siječnja 2021.g., oporezivanje dobiti po novoj stopi primjenjivati će se tek na dobit ostvarenu u 2021. godini, odnosno na dobit koja će se isplaćivati 2022.g.

Uslijed značajnog utjecaja pandemijske krize na izvođače, smanjena je za nastupe inozemnih izvođača, kao što su umjetnici, sportaši, zabavljači i stopa poreza po odbitku sa 15% na 10%.

Bitne promjene uvedene su i izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) na način da je povećan prag za obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama sa sadašnjih 7,5 na 15 milijuna kuna, odnosno sa po prilici 100.000 na 200.000 eura.

Na regionalnoj razini Europske Unije, očekivano kao odgovor na povećanje Internet kupnje uslijed učinaka pandemijske krize, uvedena je promjena koja će zahvatiti građane koji kupuju putem interneta i to tako što će od 1. srpnja 2021. godine isti biti dužni plaćati PDV za male pošiljke uvezene u EU (čija je vrijednost manja od 22,00 €), a koje su ranije bile oslobođene od plaćanja PDV-a.

Za radnike koji rade za minimalac valja zaključno napomenuti da je Vlada na sjednici 29. listopada 2020. godine donijela Uredbu o visini minimalne bruto plaće za 2021. godinu u iznosu od 4.250,00 kuna bruto, čime će se minimalna neto plaća povećati za po prilici 4,6% odnosno sa ranijih 3.250 kuna u 2019. godini na 3.400 kuna u 2021.godini.