202103.08
Off
0

Poslovno putovanje za vrijeme korona mjera

Mjere uvedene uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) uvelike otežavaju kretanje ljudi preko graničnih prijelaza, međutim vlada Republike Hrvatske uvela je blaže mjere za osobe koje putuju iz poslovnih razloga. U skladu s tim, od 28. veljače 2021. g. osobe koje putuju iz država/regija članica Europske unije/Europskog gospodarskog prostora iako dolaze s područja zemalja koje ne pripadaju zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ne moraju imati PCR test niti im se izriče mjera samoizolacije ukoliko putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovni razloga.

Jedan od mogućih razloga odlaska na poslovni put jest ukoliko osoba u Republici Hrvatskoj ima osnovano trgovačko društvo. Iz tog razloga u nastavku kratko iznosimo način osnivanja najčešćeg trgovačkog društva – društva s ograničenom odgovornošću te njegove inačice s manjim temeljnim kapitalom – jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Osnivanje „klasičnog“ d.o.o.-a

Minimalni temeljni kapital ove vrste društva iznosi 20.000,00 kn. Za osnivanje društva s jednim osnivačem potrebno je sastaviti izjavu o osnivanju d.o.o.-a kod javnog bilježnika, a prvi korak jest odabir tvrtke, dakle odabire se ime pod kojim će društvo poslovati i sudjelovati u pravnom prometu. Zatim se određuje sjedište društva i predmet poslovanja odnosno popis djelatnosti.

Nakon što se pripreme sve potrebne isprave, cjelokupni postupak osnivanja moguće je obaviti unutar 2-3 sata. Naime, putnici u tranzitu ne moraju predočiti PCR test niti će im se odrediti mjera samoizolacije pod uvjetom da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska što je više nego dovoljno vremena za osnivanje d.o.o.-a.

Prvenstveno se potpisuju osnivački akti, a zatim je potrebno uplatiti temeljni kapital društva i troškove suda koji za d.o.o. iznose otprilike 400,00 kuna (60,00 kn za j.d.o.o.), te napraviti pečat društva (u pravilu tri komada).

Nakon što se društvo osnuje (otprilike 2-3 dana), može se otvoriti poslovni račun u bilo kojoj banci te po završetku svega navedenog normalno započeti s poslovanjem.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću naziva se tako jer najniži iznos temeljnog kapitala ovog društva iznosi 10,00 kn.

Društvo ima najviše pet članova i jednog člana uprave te se za takvo osnivanje moraju koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik. Popunjeni obrazac zapisnika vrijedi kao popis članova društva, popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva te sadrži izjavu kojom član uprave prihvaća imenovanje. Društvo mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.

Kada je društvo (d.o.o. ili j.d.o.o.) osnovano, može započeti s poslovanjem, a slijedom toga se otvara i mogućnost poslovnog putovanja u Republiku Hrvatsku.

Kao što se može primijetiti iz svega prethodno navedenog, osnivač je dužan podnijeti prijave na nekoliko različitih mjesta stoga je potrebno dobro poznavanje zakonske regulative te preporučljivo zatražiti stručnu pomoć odvjetnika kako bi osnivanje bilo izvedeno u sukladnosti s važećim propisima i u čim kraćem roku.

Uslijed korona (COVID-19) epidemije vlada Republike Hrvatske u suglasnosti sa zavodom za javno zdravstvo donosi brojne upute kako postupati s osobama koje prelaze granične prijelaze. Države unutar Europske unije/Europskog gospodarskog prostora podijeljene su na liste pa sukladno tome osoba može doći u Republiku Hrvatsku iz države navedene na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti pri čemu ne mora predočiti PCR test te ići u samoizolaciju. Glede povratka u matičnu zemlju, napominjemo da je potrebno upoznati se s regulativom iste te biti upoznat sa stanjem i mogućim promjenama koje osobu mogu zateći po povratku.

Međutim, kako se razvoj epidemije korona virusa do sad pokazao nepredvidivim, nitko ne može sa sigurnošću tvrditi kada će se neka od država koje se trenutno nalaze na zelenoj naći na crvenoj listi i obratno. Iz tog razloga je preporučljivo biti upoznat s iznimkama koje osobu oslobađaju obveze predočenja PCR testa i određivanja mjere samoizolacije, a jedan od njih su poslovni razlozi dolaska u Republiku Hrvatsku.