202003.02
Off
0

Poticaji i olakšice za investitore koji ulažu na području RH

Domaći i strani investitori koji planiraju provoditi ulaganja u poslovne aktivnosti na području RH mogu računati na nizporeznih i drugih poticaja, olakšica, potpora i bespovratnih sredstava sukladno zakonskim propisima, odobrenim programima ili javno objavljenim natječajima.

Glavnina mjera usmjerena je na mikro, male i srednje poduzetnike.

Vrsta oblici i visina poticaja zavise od niza elemenata a pretežito:

  • industrija u koju se provodi ulaganje
  • visine uloženih sredstava
  • broja novozaposenih radnika
  • lokacije/regije ulaganja

Provoditelji mjera poticaja mogu biti nadležna ministarstva, jedinice lokalne uprave i samouprave , HAMAG, HABOR a izvori financiranja mogu biti iz raznih tuzemnih i EU fondova (ESIF).

Primjerice vrlo poticajna grana industrije je proizvodnja , a ulaganje u proizvodne procese može za ulagatelje donijeti velike benefite. Nasuprot tome, djelatnost trgovine uopće nije poticajna djelatnost.

Ministarstvo turizma, obično potiče izgradnju, adaptaciju i opremanje smještajnih objekata visoke kategorije (4 i 5*), također i implementaciju raznih ponudbenih sadržajakao što su bazeni, wellness centri, sportski tereni, igraonice i sl. u već postojeće objekte.

Ukoliko se namjeravate bavitipoljoprivrednom djelatnošću i upisani ste u odgovarajuće registre poljoprivrednih gospodarstava , vrlo vjerojatno ćete ostvariti izravne i druge oblike poticajnih mjera propisane zakonom o poljoprivredi. Vrsta i visina poticaja zavisi o veličini poljoprivrednog zemljišta, ekonomskoj snazi poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednoj kulturi, broju nasada, posebno zaštićenim biljnim kulturama, ekološkoj proizvodnji i sl.

Porezni poticaji i olakšice propisani su Zakonom o poticanju ulaganja i poreznim propisima.

Zakon o poticanju ulaganja pruža poduzetnicima iz područja proizvodnje i prerađivačke industrije te radno intenzivnih industrija mogućnost trajne prijave projekta ulaganja, uzodređene propisane uvjete.

Primjerice mikro poduzetnik koji se bavi proizvodno- prerađivačkom industrijom može uz uvjet minimalne svote ulaganja od 50.000eur i 3 novootvorena radna mjesta ostvariti poreznu olakšicu u vidu 50% umanjenja stope poreza na dobit u petogodišnjem razdoblju, ujedno i određeni iznos novčane potpore za novozaposlene radnike.

Poreznim je propisima predviđena mogućnost korištenja umanjenja porezne osnovice poreza na dobit za troškove obrazovanja i izobrazbe radnika te ulaganja u istraživačko razvojne projekte . Ova mogućnost stoji na raspolaganju i jednako je primjenjiva za sve poduzetnike bez obzira na registriranu djelatnost.

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i području I.skupine državne skrbi uživaju određene olakšice i oslobođenja propisana posebnim pravilnicima.  Poduzetnici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara , a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, odnosno na području Grada Vukovara, ne plaćaju porez na dobit.

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti , a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, odnosno na području Grada Vukovara, plaćaju 50% od propisane stope poreza.

Transportne industrije koje posjeduju odgovarajuću licenciju za obavljanje djelatnosti putničkog ili teretnog prijevoza mogu ostvariti određene uštede , u vidu povrata trošarina na kupnju goriva.

Vlasnici brodova, jahti brodica u pomorskoj plovidbi, plovnih objekta i čamca u unutarnjoj plovidbi koji obavljaju registriranu djelatnost, te poduzetnici u   poljoprivrednici i ribarstvu imaju mogućnost korištenja povlastice za kupnju pogonskog goriva (oslobođenje plaćanja trošarine na pogonsko gorivo za plovidbu, te u poljoprivredi i ribarstvu).

Vrlo poticajna i prosperitetna ulaganja jesu inovacijske,  informacijske i komunikacijske tehnologije, industrije visoke dodane vrijednosti, te ulaganja koja pridonose povećanju konkurentnosti poduzetnika na tržištu . Za ove vrste djelatnosti obično se od strane Ministarstva gospodarstva raspisuju natječaji (obično jednom godišnje) za dodjelu bespovratnih potpora .

Određeni poticaji daju se u obliku subvencionirane kamate na kredite poduzetnicima za ulaganje u dugotrajnu imovinu .

Hrvatska banka za obnovu i razvoj u svom programu ima niz kreditnih linija sa vrlo , za hrvatsko tržište, stimulirajućim kamatama . Tako postoje posebne kreditne linije kao što su poduzetništvo mladih, početnika i žena; krediti za izvoz ,  krediti za privatno poduzetništvo (modernizacija poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, ulaganje u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja), ESIF krediti za rast i razvoj . HAMAG BICRO zajam (mikro, mali i za ruralni razvoj) nudi se izrazito povoljne uvjete financiranja nabave opreme i uređenja prostora, sa kamatnom stopom od 0,5 – 1,5 %.

Određene troškovne uštede , poduzetnici u radnointenzivnim industrijama mogu ostvariti prilikom zapošljavanja radne snage . Primjerice zapošljavanje osoba bez radnog iskustva ili mlađih od 30 godina na neodređeno vrijeme, poduzetnike oslobađa obaveze od plaćanja doprinosa na plaću u visini od 16,5 % u periodu od 1- 6 godina .

Zaključno rečeno, pomno planiranim ulaganjima temeljenim na dobrom savjetu i unaprijed pripremljenom poslovnom planu, poduzetnici u RH mogu ostvariti brojne beneficije, uštede i povlastice.