201202.04
Off
0

Povjerenje U Istinitost I Potpunost Zemljišnih Knjiga

Načelo povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga štiti poštenog stjecatelja nekretnine ako je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, a nije znao da ono što je u njih upisano nije potpuno ili je različito od izvanknjižnog stanja. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim zakonom je u pravni sustav Republike Hrvatske uvedeno ovo načelo, stupio je na snagu dana 01.01.2007. godine.

Međutim, zbog izrazito velikog broja čestica koje se još uvijek vode kao društveno vlasništvo,  te je njihovo zemljišnoknjižno stanje i dalje nesređeno, u nekoliko je navrata odgođena primjena ovog načela. Prva je odgoda bila do 01.01.2010. godine, da bi krajem 2009. godine došlo do izmjene zakona te je primjena ovog načela sada odgođena do 01.01.2015. godine. To znači da se zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga ne primjenjuje u korist stjecanja do kojih dođe do 1. siječnja 2015.g., ako se njima stječe nekretnina na kojoj je bilo upisano društveno vlasništvo, a isto nije brisano do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Iznimno, zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga primjenjuje se od 1. siječnja 2007.g. na nekretnine u katastarskim općinama za koje je otvorena EOP (elektronička obrada podataka) zemljišna knjiga kao i na nekretnine koje su prema posebnim odredbama Zakona o zemljišnim knjigama unesene u Bazu zemljišnih podataka.