201205.28
Off
0

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

U pravilu nakon provedenog ostavinskog postupka nasljednici postaju suvlasnici neke nekretnine, bilo da se radi o zemljištu ili kući odnosno stanu. Da bi pojedini nasljednik mogao valorizirati svoje nasljedstvo na način da sam i bez suglasnosti ostalih iznajmi, proda ili založi svoju imovinu mora biti vlasnik te nekretnine u cijelosti. Suvlasnici stoga mogu pokušati sporazumno izvršiti parcelaciju zemljišta odnosno etažiranje kuće na način da svaki suvlasnik stekne svoj dio nekretnine u cijelosti, no ako sporazumna dioba ostane bez uspjeha, mogu pokrenuti sudski izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Sud će u izvanparničnom postupku razvrgnuti suvlasničku zajednicu fizičkom diobom, isplatom ili civilnom diobom. Fizička (geometrijska) dioba zemljišta se provodi ukoliko je moguće zemljište podijeliti na više manjih zemljišnih čestica tako da svaki suvlasnik stekne novonastalu česticu razmjerno svom suvlasničkom udjelu. Fizička dioba stambene građevine provodi se ukoliko je istu moguće etažirati odnosno podijeliti u više samostalnih uporabnih cjelina (npr. da svaka ima zasebni ulaz prema javnom putu, te zasebni sanitarni čvor i kuhinju).

Sljedeća opcija je razvrgnuće isplatom, tako da jednom pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova. Suvlasnici koji imaju barem 9/10 dijela nekretnine imaju u svakom slučaju pravo isplatiti ostale suvlasnike.

Kad Sud utvrdi da je fizička dioba nemoguća, provest će se postupak civilne diobe, tako da će se stvar prodati na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima. Nakon što porezna uprava ili sudski vještak utvrdi tržišnu vrijednost predmetne nekretnine, sud zakazuje ročišta za dražbu radi njene prodaje. Na prvoj sudskoj dražbi cijena nekretnine može pasti do 2/3 procjenjene vrijednosti, a na drugoj sudskoj dražbi do 1/3 procjenjene vrijednosti.