202001.22
Off
0

Razvrgnuće suvlasništva u Hrvatskoj

Ako više osoba ima neku stvar u svom vlasništvu tako da svakoj pripada po dio tog prava vlasništva, oni su suvlasnici te stvari. Ako nije drukčije navedeno, oni su suvlasnici u jednakim dijelovima. Svaki suvlasnik za svoj suvlasnički dio ima prava i obveze vlasnika. To znači da suvlasnički dijelovi mogu biti prodani i založeni. Kupac može kupiti određeni suvlasnički dio kuće ili zemljišta. Nasljednici mogu naslijediti suvlasničke dijelove. Svaki suvlasnik ima pravo upotrebljavati i upravljati cijelom stvari, ali ne na štetu drugih suvlasnika.

Suvlasništvo nad imovinom proizlazi iz kupoprodaje, nasljeđivanja, stjecanja dosjelošću ili podjele imovine supružnika. Kad god je u pitanju nekoliko ljudi, to može dovesti do sporova, posebno kod dijeljenja imovine. Najčešći slučajevi su kod razvedenih supružnika i kod zajednice nasljednika. U takvim slučajevima, vlasnik ima pravo zahtijevati razvrgnuće suvlasništva. Suvlasništvo može biti razvrgnuto zajedničkim sporazumom u obliku pravnog posla ili putem suda.

Sudsko razvrgnuće provodi se geometrijskom podjelom imovine, npr. ako je kuća s vrtom podijeljena na pola. Ukoliko je to pravno i praktično nemoguće, razvrgnuće se može ostvariti na javnoj dražbi podjelom dobivenog iznosa ili fizičkom diobom stambene građevine na više samostalnih uporabnih cjelina. Vlasnik može, ukoliko ima za to osobito dobar razlog, zahtijevati prijenos cijele stvari tako da ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova. Suvlasnik, koji ima najmanje 9/10 udjela u cijeloj stvari, ne mora navesti nikakav konkretan razlog za svoj zahtjev.

Sudsko razvrgnuće je izvanparnični postupak koji se pokreće na zahtjev podnositelja zahtjeva nadležnom sudu. Svaki suvlasnik ima pravo zahtijevati razvrgnuće suvlasništva u bilo koje doba. Razvrgnuće se ne može zahtijevati u nepogodno vrijeme. Ako u zahtjevu nema nedostataka, sud naređuje vještačenje vještaku radi utvrđivanja i procjene vrijednosti imovine. Ako postoji spor oko veličine suvlasničkih dijelova, sud će obustaviti zahtjev za razvrgnuće. Ipak, razvrgnuće može uslijediti zahtjevom za podjelu ili presudom, a ne izvanparničnim postupkom.

Cilj razvrgnuća je uspostaviti isključivo vlasništvo. To se može učiniti samo upisom u zemljišne knjige na temelju presude. Ako presuda nije upisana u zemljišnu knjigu, ne vrijedi za treću osobu.