202001.27
Off
0

Služnosti u RH

S obzirom na činjenicu da se Republika Hrvatska danas pozicionirala ne samo kao turistička zemlja, već i kao zemlja za ulaganje u nekretnine, ovaj članak opisuje nekoliko važnih točaka o služnosti. Kada stječe nekretninu, kupcu je važno da kupi neopterećenu nekretninu. Služnost je opravdana pogotovo kada mora prijeći tuđu zemlju da bi stigao do svoje nove nekretnine.

Služnost određuje da vlasnik nekretnine može koristiti tuđu nekretninu. Služi boljoj upotrebi povlasnoj nekretnini. Služnost se osniva upisom u zemljišne knjige na temelju privatnopravnog ugovora. Ako poslužna nekretnina ima više suvlasnika, svi moraju dati dozvolu za upis prava prolaza u zemljišnoj knjizi. Služnost se također može steći dosjelošću. U ovom slučaju vlasnik stječe služnost na nekretnini ako je posjedovao tu nekretninu dvadeset godina i posjeduje je u dobroj vjeri. On je ovlašten od suda ishoditi upis prava služnosti u zemljišnu knjigu.

Ako se služnost upiše u zemljišnu knjigu, ona se vezuje na povlasnu nekretninu i ne može se razdvojiti. Pri prodaji se služnost prebacuje na novog vlasnika, što znači da promjenom vlasništva služnost ostaje netaknuta.

Često se služnost osniva kao pravo prolaza na određenom dijelu nekretnine. Da biste izbjegli sporove, preporučljivo je što je moguće preciznije formulirati sadržaj ugovora. Vlasniku poslužne nekretnine zabranjeno je obavljanje određenih aktivnosti na tom određenom dijelu tako da vlasnik povlasne nekretnine može slobodno hodati ili voziti. Ako vlasnik poslužne nekretnine ili treća osoba to spriječe, postoje određeni pravni lijekovi koji su na raspolaganju vlasniku povlasne nekretnine. Vlasniku poslužne nekretnine može od strane suda biti naloženo da se suzdrži od određenih radnji. S druge strane, vlasnik poslužne nekretnine ne smije biti nepotrebno prikraćen. U određenim okolnostima, na njegov zahtjev može se zatražiti i služnost.

Služnost može prestati sporazumom, odlukom suda ili zastarom. Sporazumom se može u bilo koje vrijeme izbrisati služnost iz zemljišne knjige. Vlasnik poslužne nekretnine može zahtijevati od suda da ukine služnost ako ona izgubi svoju svrhu, npr. ako postoji alternativni, prikladan prolaz. Ako se služnost nije koristila dvadeset godina, podlegla je zastari.