202001.27
Off
0

Stjecanje nekretnina stranih državljana u RH

Stranim državljanima, i fizičkim i pravnim osobama, omogućeno je stjecanje hrvatskih nekretnina. Strani državljani mogu steći vlasništvo nad nekretninama na području Republike Hrvatske samo ako su ispunjeni određeni zakonski uvjeti.

Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU

Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Hrvatskoj samo ako se radi o građevinskom zemljištu i svime što je povezano s tim zemljištem (kuća, stan itd.). S druge strane, državljani država nečlanica mogu steći vlasništvo nad nekretninom u Hrvatskoj samo ako postoji reciprocitet između Republike Hrvatske i države čiji je kupac nekretnina. Ako postoji reciprocitet, državljani zemalja nečlanica EU mogu steći vlasništvo samo ako to odobri Ministarstvo pravosuđa.

Pod određenim uvjetima, i državljani EU i državljani država nečlanica mogu iznimno steći poljoprivredno zemljište kao svoje vlasništvo, i to samo na temelju zakona, npr. nasljeđivanjem. Nadalje, podliježu daljnjim zakonskim ograničenjima, poput stjecanja zemljišta u zaštićenim područjima (parkovi prirode, prirodni rezervati itd.).

U Hrvatskoj javni bilježnici moraju potvrditi kupoprodajni ugovor ovjerom potpisa, što znači da moraju potvrditi da je potpis prodavatelja originalan. Ovaj postupak, uključujući upis u zemljišne knjige, može provoditi odvjetnik. Procedura u zemljišnim knjigama je prilično formalna, zbog čega bi bilo prikladno zatražiti pomoć odvjetnika jer je stjecanje nekretnina na snazi ​​tek nakon upisa u zemljišne knjige.

Stranci mogu bez ograničenja prodati svoju nekretninu bez obzira na to sastoji li se samo od građevinskog zemljišta i / ili poljoprivrednog zemljišta.