201108.29
Off
0

SUSTAV KAMATA U RH

Kada se ugovaraju kamate između fizičke osobe i trgovca, maksimalna stopa ugovornih kamata ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata na dan sklapanja ugovora (na današnji dan = 14%), a kod ugovaranja promjenjive kamatne stope onda na dan promjene. Kada stopa kamata nije određena, iako su kamate ugovorene, uzima se kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata (3,5%)…

SUSTAV KAMATA U RH

1) Ugovorne kamate

Kada se ugovaraju kamate između fizičke osobe i trgovca, maksimalna stopa ugovornih kamata ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata na dan sklapanja ugovora (na današnji dan = 14%), a kod ugovaranja promjenjive kamatne stope onda na dan promjene. Kada stopa kamata nije određena, iako su kamate ugovorene, uzima se kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata (3,5%).

Između trgovaca, odnosno trgov­ca i osobe javnog prava stopa ugovorne kamate može iznositi maksimalno kao tada važeća stopa zakonskih zateznih kamata uvećana za polovinu te stope (na današnji dan = 25,5%), dok će u slučaju neodređene kamatne stope vrijediti polovina stope zakonskih zateznih kamata (8,5%).

  Stopa ugovornih kamata uvijek se odnosi na razdoblje od jedne godine, a ista pravila vrijede ako se one ugovaraju za novčane ili nenovčane obveze.

Ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primjenjuje se najviša dopuštena stopa, a ugovaranje kamata na dospjele kamate smatra se ništetnim.

2) Zatezne kamate

Zatezne kamate pored same glavnice duguje dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Kod trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava stopa zateznih kamata određuje se polugodišnje, uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8%, a u ostalim odnosima (npr. kada jedna strana nije trgovac) za 5%. Eskontnu stopu objavljuje HNB svakog 1. siječnja i 1. srpnja u »Narodnim novinama«. Na dan 30. lipnja 2011. eskontna stopa iznosi 7% godišnje. Za drugu polovinu 2011. godine stopa zatezne kamate kod trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava iznosi 17%, a u ostalim odnosima 14%.

Trgovci mogu ugovoriti drukčiju stopu, ali uz ista ograničenja koja vrijede za ugovornu kamatu (dakle važeća stopa zakonskih zateznih kamata + polovina te stope) te osim ako iz okolnost slučaja ili trgovačkih običaja proizlazi da je time  prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana.

Stopa zateznih kamata odnosi se također na razdoblje od jedne godine. 

3) Zatezne kamate na stranu valutu

 Odredbe o ugovornim i zateznim kamatama primjenjuju i na novčane obveze izražene u stranoj valuti.

– PDF –