201405.08
Off
0

ULAGANJE U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Republici Hrvatskoj ima ukupno cca 3.200.000 ha poljoprivrednog zemljišta, s time da je od toga 65 % u privatnom vlasništvu i 35% u državnom vlasništvu. Površina korištenog poljoprivrednog zemljišta u RH iznosi svega cca 1 200 000 ha (cca 1/3 od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u RH), od čega cca 1 000 000 ha u kontinentalnoj Hrvatskoj i 200 000 ha u jadranskoj Hrvatskoj.

ZAKUP

Moguće je da strane fizičke i pravne osobe budu zakupci poljoprivrednog zemljišta, ali ono može biti dano u zakup samo osobama koje se bave poljoprivrednom djelatnošću. Cijene godišnjeg zakupa kreću se od 300 do 2000 kuna godišnje po hektaru. Međutim, početne cijene za državno zemljište, kreću se, već od 200 do 700 kuna godišnje po hektaru, što je znatno niže od cijene privatnog zemljišta. Najskuplja su naravno zemljišta u Slavoniji jer je tamo zemlja najkvalitetnija.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države može se raspolagati samo na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. U pravilu njime raspolažu jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb. Program za svoja područja donose općinska, tj. gradska vijeća, odnosno gradska skupština Grada Zagreba uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište.

KUPOPRODAJA

Vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu u RH ne mogu stjecati strane pravne i fizičke osobe, osim iznimno nasljeđivanjem. Međutim strana pravna ili fizička osoba, ukoliko želi ulagati u razvoj poljoprivrede na području RH te kupiti poljoprivredno zemljište u RH, može osnovati trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj koje kao domaća pravna osoba može pravnim poslovima s trećima stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu u RH.

Teško je točno odrediti cijenu primjenjivu za sva poljoprivredna zemljišta u RH, ali se okvirno može reći da se za kupnju poljoprivrednog zemljišta plaća cijena od cca 3.000,00 – 5.000,00 €/ha.

Obzirom na količinu poljoprivrednog zemljišta kojim RH raspolaže te obzirom na njegovu cijenu, strani ulagači mogu razvijati poljoprivrednu proizvodnju kroz ulaganja u postojeće farme, te dugoročni zakup ili kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Prednost je što Hrvatska ima plodno, kemijski i biološki nezagađeno zemljište, a postojeći klimatski uvjeti gotovo su idealni u smislu temperature i oborina.