201311.25
Off
0

UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRUGIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Od 01. srpnja 2013. kod stjecanja dobara iz drugih država članica Europske unije pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“. Obzirom da su pristupom Hrvatske Europskoj uniji ukinute fiskalne granice, stjecanje dobara unutar Europske unije, više nije u nadležnosti Carinske uprave, već Porezne uprave.

Pilikom uvoza robe u Republiku Hrvatsku iz drugih zemalja članica, razlikujemo situaciju kada je obveznik poreza na dodanu vrijednost tuzemni i inozemni uvoznik.

Hrvatski obveznici poreza na dodanu vrijednost,  koji prelaze prag stjecanja od 77.000 kn, dužni su ishodovati PDV identifikacijski broj. Struktura PDV ID broja je „HR OIB“. Porezna uprava izdaje PDV ID broj u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva za njegovo izdavanje.

Od trenutka izdavanja PDV ID broja,  porezni obveznik je dužan podnositi mjesečnu PDV prijavu i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije. Predmetne prijave se podnose najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije podnosi se samo za mjesec u kojemu je porezni obveznik imao stjecanje dobara unutar Europske unije. Porezni obveznik u poreznoj prijavi iskazuje i pravo na odbitak obračunanog poreza. To znači da ne dolazi do fizičkog plaćanja poreza na dodanu vrijednost, što znatno poboljšava likvidnost poreznih obveznika.

Poduzetnici koji počinju s obavljanjem djelatnosti i žele da se na njih primjenjuje ovaj fiskalni režim u istoj godini u kojoj su počeli s obavljanjem djelatnosti obvezni su Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s prvim poduzetničkim aktivnostima, a najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga koja podliježu oporezivanju. U slučaju da hrvatski porezni obveznik nema PDV ID broj, isporučitelj dobara iz druge države članice na obavljenu isporuku dobara obračunat će porez na dodanu vrijednost u skladu sa propisima svoje države članice.

Porezni obveznici iz država članica Europske unije, dužni su zatražiti od Porezne uprave dodjelu osobnog identifikacijskog broja i PDV ID broja ako na području Republike Hrvatske obavljaju isporuke dobara i usluga, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj ili isporučuju dobra kojima prijeđu hrvatski prag isporuke od 270.000 kn. Strani porezni obveznici mogu i odustati od hrvatskog praga isporuke, te na isporučena dobra i usluge plaćati porez na dodanu vrijednost u Hrvatskoj. Porezni obveznici iz država članica Europske unije kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj, postaju obveznici podnošenja PDV prijava u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja. Porezni obrasci inozemnih poreznih obveznika podnose se Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima Porezne uprave u Zagrebu.