201203.04
Off
0

UZDRŽAVANJE DJETETA I BRAČNOG DRUGA

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja, djece, bračnih i izvanbračnih drugova kojeg se isti ne mogu odreći. Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno, kao i punoljetno dijete dok god se redovito školuje, a najduže 1 godinu nakon prestanka školovanja. Uzdržavanje je dužnost i djeda i bake, kada roditelji nisu u mogućnosti uzdržavati svoje maloljetno dijete, a ukoliko dijete nema baku niti djeda, dužnost uzdržavanja prijeći će na maćehu i očuha. Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta iznose: za dijete do 6 godina starosti 908,31 kn, za dijete od 7 do 12 godina starosti 1.068,60 kn, za dijete od 13 do 18 godina starosti 1.175,46 kn.

Bračni drug ima pravo na uzdržavanje samo ukoliko nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti. Zahtjev može postaviti u brakorazvodnoj parnici ili najkasnije 6 mjeseci nakon prestanka braka. Isto pravo pod jednakim uvjetima ostvaruje i izvanbračni drug, ali pritom, za razliku od bračnog druga, može biti uzdržavan/a najdulje 1 godinu nakon prestanka izvanbračne zajednice, dok bračni drug to pravo ostvaruje dok god su za to ispunjeni zakonom određeni uvjeti. Za razliku od djeteta, bračni drug može tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon podnošenja zahtjeva, dok dijete može zahtijevati isplatu uzdržavanja za razdoblje unatrag, od dana nastanka prava/obveze do podnošenja zahtjeva i dalje.

Prilikom određivanja visine uzdržavanja uzimaju se u obzir i potrebe primatelja i mogućnosti davatelja uzdržavanja. U slučaju ovrhe uzdržavanje je privilegirano u odnosu na ostale tražbine, te se, sukladno tome, ovrha radi naplate uzdržavanja može provesti do ½ plaće, a radi naplate svih ostalih potraživanja do 1/3 plaće. Primanja koja primatelj uzdržavanja ostvari temeljem uzdržavanja izuzeta iz ovrhe.