201302.04
Off
0

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA U RH

Pravo konkurencije odnosno tržišnog natjecanja odnosi se na zaštitu od sklapanja zabranjenih sporazuma poduzetnika, odnosno sprječavanja stvaranja kartela, zatim sprječavanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu i kontrolu koncentracija poduzetnika.

Osiguranje jednakih uvjeta poslovanja i jasna pravila o dopuštenim sredstvima za međusobno natjecanje regulirano je Zakonom o tržišnom natjecanju, dok je za njegovu provedbu nadležna Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Tako Agencija ocjenjuje sporazume između poduzetnika i utvrđuje zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika (tzv. antitrust) te donosi ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika.

Agencija ima ovlast izricanja kazneno-upravnih mjera poduzetnicima koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja i provodi tzv. pokajnički program ili amnestije (leniency programme) za one sudionike kartelnih sporazuma koji takve sporazume prijave Agenciji.

Međutim, osim zaštite u upravnom postupku pred Agencijom, predviđena je i određena sudska zaštita tržišnog natjecanja. Ona se javlja u okviru Zakona o trgovini, koji zabranjuje tzv. nepošteno trgovanje odnosno one radnje trgovca kojima se radi tržišnog natjecanja povređuju dobri trgovački običaji.

Takvim radnjama smatra se primjerice: prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s PDV-om, reklamiranje ili ponuda robe ili usluga upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, ili proizvoda i usluga drugog trgovca, prodaja robe s oznakama ili podacima koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zabunu glede izvora i načina proizvodnje, radnje trgovaca usmjerene na prekid poslovnih odnosa između drugih trgovaca ili koje otežavaju poslovne odnose drugih trgovaca, neopravdano neispunjavanje ili raskidanje ugovora s pojedinim trgovcem kako bi se sklopio isti ili povoljniji ugovor s drugim trgovcima, ugovaranje izvoza robe i usluga po nižoj cijeni ako je drugi trgovac već ugovorio takav izvoz po višoj cijeni čime se nanosi šteta tom trgovcu, davanje ili obećanje darova ili koristi drugom trgovcu, radi omogućavanja pogodnost na štetu drugog trgovca ili potrošača i sl.

Trgovac koji je oštećen zabranjenim radnjama nepoštenog trgovanja ali i komorska i interesna udruženja trgovaca mogu podnijeti tužbu radi naknade štete u sudskom postupku. Rok za podnošenje te tužbe je prekluzivan i iznosi jednu godinu od dana kada tužitelj sazna za djelo i počinitelja, a najkasnije tri godine od dana izvršenja djela.

Pored zahtjeva za naknadu štete, oštećena strana može tražiti utvrđenje radnje nepoštenog trgovanja, zabrana daljnjeg vršenja takvih radnji, uklanjanje nastalog stanja, objavu presude u medijima i sl.