201912.09
Off
0

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Znatna imovinska korist i znatna šteta je po sudskoj praksi sve preko 60.000,00 kuna.

Primjerice nadalje navodimo nekoliko primjera ovog kaznenog djela u praksi kao npr. radnje odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi drugoj pravnoj osobi, a na štetu vlastite pravne osobe (npr. sačinjavanje lažnih izvještaja, bilanci, procjena).

Nadalje to je nesavjesno postupanje u upravljanju, čuvanju, raspolaganju i svekolikoj brizi o tuđoj imovini. Osim toga to je i sklapanje pravnih poslova protivno ovlasti ili interesu vlasnika imovine.

Zlouporaba izvlačenjem sredstava iz trgovačkog društva, zbog čega se njegovi vjerovnici nemaju odakle namiriti ili to jedva mogu učiniti – to su slučajevi pogotovo kod povezanih društava.

Korištenje sredstava društva za stjecanje udjela njegova člana u drugom društvu, iako za takvo raspolaganje ne postoji ekonomska opravdanost.

Beskamatno davanje sredstava jednog društva drugom društvu ili članu društva ili uz tržišno neopravdano niske kamate i dugi rok.

Kada član društva kao kreditor dade sredstva društvu pod nepovoljnim uvjetima i tako iz njega izvlači korist neprimjerenu njegovu položaju.

Izvlačenje sredstava iz društva izmišljenim poslovima često preko off shore društava.

Ovo kazneno djelo može se počiniti činjenjem ili nečinjenjem. U ocjeni postojanja kaznenog djela treba poći od temeljnog standarda postupanja u gospodarskom poslovanju: u ispunjavanju obveza odgovorna osoba je dužna postupati kao uredan i savjestan gospodarstvenik.