202107.08
Off
0

Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačka društva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke. U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kod oporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskog trgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident. I. Oporezivanje ostvarene…

202106.30
Off
0

Porezne pogodnosti oporezivanja dobiti iz poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Trgovačko društvo je po definiciji poslovni subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Najčešći oblik trgovačkog društva koji se pojavljuje u hrvatskoj praksi je društvo s ograničenom odgovornošću , a minimalni temeljni kapital potreban za osnivanje tog društva iznosi 20.000 HRK što iznosi…

202106.21
Off
0

Porezne posebnosti i razlike u Njemačkoj i Hrvatskoj

U nastavku iznosimo porezne posebnosti, odnosno razlike Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske glede nameta na nekretninama, poreza na nasljedstvo te porezne obveze ovisno o rezidentnosti obveznika. Razlike u uređenjima navedenih država nisu zanemarive, stoga dio razlika iznosimo u nastavku teksta. Nameti glede nekretnina U Republici Hrvatskoj vlasnici nekretnina ne plaćaju godišnji porez na nekretnine,…

202103.08
Off
0

Poslovno putovanje za vrijeme korona mjera

Mjere uvedene uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) uvelike otežavaju kretanje ljudi preko graničnih prijelaza, međutim vlada Republike Hrvatske uvela je blaže mjere za osobe koje putuju iz poslovnih razloga. U skladu s tim, od 28. veljače 2021. g. osobe koje putuju iz država/regija članica Europske unije/Europskog gospodarskog prostora iako dolaze s područja zemalja koje ne…

202101.25
Off
0

Elektronička javna dražba

Mogućnost provođenja elektroničke javne dražbe je relativna novina u hrvatskom pravosuđu, koja je uvelike povećala transparentnost postupka sudjelovanja u javnoj dražbi i olakšala sudjelovanje u istoj na daljinu. Kada se u ovršnom, stečajnom ilidrugom sudskom postupku naloži prodaja nekretnina ili pokretnina javnom dražbom, sud odnosno drugo nadležno tijelo, nalaže provođenje javne dražbe elektroničkim putem Financijskoj…

202012.02
Off
0

Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika. Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave rješenje o otvaranju…

202006.30
Off
0

Postupak utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba u porezne svrhe

Od kada je RH u srpnju 2013.g postala dio jedinstvenog tržišta Europske Unije, intenzivirala su se kretanja ljudi, kako državljana drugih članica u pravcu Republike Hrvatske, tako i hrvatskih građana u pravcu drugih država članica. Pritom su migracije ljudi motivirane različitim razlozima, kratkotrajnim, dugotrajnim ili trajnim napuštanjem prebivališta u svrhu obavljanja nekog posla, upravljanja imovinom,…

202006.15
Off
0

Novosti vezane uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19)

Vlada Republike Hrvatske održala je dana 14. travnja 2020. godine sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U nastavku teksta navodimo novosti o kojima je odlučeno vezano uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19). Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Dopunama Zakona…

202005.26
Off
0

Medijacija

U situaciji kada su suprostavljene stranke u sporu, u najvećem broju slučajeva rješavanje toga spora povjeravaju sudu. Zbog toga jer se sudski postupak vodi prema formalnim pravilima, ishod sudskog postupka ne dovodi uvijek do rješenja koje je najbolje za stranke u postupku. Stoga postoji i način alternativnog rješavanja sporova uz posredovanje medijatora koji se naziva…

202005.19
Off
0

Pobijanje oporuke

U ovom članku ćemo se dotaknuti pobijanja oporuke te pobliže opisati tri mogućnosti u kojima je moguće zahtijevati njezino pobijanje. Više o tome možete pročitati u nastavku teksta. Prema hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe i u trenutku njezine smrti, a nasljeđivanje može biti zakonsko ili oporučno. Svatko je ovlašten da…