Datum rođenja: 27.02.1996. 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE  

RUJAN 2019.                                          

Tema diplomskog rada:  „Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću“ – usporedba hrvatskog i austrijskog prava,
Katedra za  trgovačko pravo i pravo društava, pod mentorstvom doc. dr. sc. Antonije  Zubović     

Prosjek ocjena svih 5 godina studija: 4,44

RUJAN 2018. – SRPANJ 2019.

Pravni fakultet Sveučilišta u Salzburgu, Churfürststraße 1, 5020 Salzburg, Austrija 

(Poredbeno privatno pravo, međunarodno sportsko pravo, arbitraža i menadžment, praktična pitanja međunarodne arbitraže, poredbeno  ustavno pravo, međunarodno pravo intelektualnog  vlasništva,  međunarodna zaštita investicija)

12. – 18. TRAVNJA 2019.

26th Vis Moot Vienna (Moot Court u Beču, međunarodna trgovačka  arbitraža)

10. TRAVNJA 2019.

Moot Court Ljubljana, Slovenija (priprema za Moot Court u Beču,  međunarodna trgovačka arbitraža)

20. OŽUJKA 2019.

Moot Court Erlangen, Njemačka (priprema za Moot Court u Beču, međunarodna trgovačka arbitraža) 

LISTOPAD 2014. – SRPANJ 2018 

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka

(Građansko pravo, klinika za građansko pravo, kazneno materijalno i procesno pravo, kriminalistika, pravo društava, trgovačko pravo  međunarodno javno i privatno pravo, europsko pravo, ustavno pravo, obiteljsko pravo, financijsko pravo, zemljišnoknjižno pravo, pomorsko i općeprometno pravo, upravno  pravo, radno i socijalno pravo)

Demonstratura na katedri za Teoriju prava i države, mentor prof.dr.sc. Ivan Padjen

„Škola javnog govorništva“

Pravni fakultet Rijeka, Hahlić 6, Rijeka

 Izlaganje pravnih tema, javno nastupanje, argumentirano zastupanje stavova, usvajanje vještina lijepog i svrhovitog izražavanja

RUJAN 2010. – LIPANJ  2014.

 Prva riječka hrvatska gimnazija: Opći smjer

MATERINSKI JEZIK

hrvatski

STRANI JEZICI

engleski jezik – C1

njemački jezik – B2 

POSLOVNE VJEŠTINE

• Sastavljanje pravnih podnesaka, ugovora, pravnih lijekova, istraživanje pravnih instituta i simulirano suđenje u sklopu kolegija Klinika za građansko pravo te kolegija Zemljišnoknjižno pravo. Klinika za građansko pravo je jedan od rijetkih kolegija koji sadrži simulirano suđenje. U sklopu tog kolegija provela sam i određeno vrijeme u odvjetničkom uredu proučavajući spise, a zatim odlazila na sud gledati parnice što mi je uvelike pomoglo da shvatim kako se teorija primijenjuje u praksi.

• Sastavljanje tužbe i odgovora na tužbu na engleskom jeziku u sklopu pripreme za simuliranu arbitražu u Beču (26th Vis Moot Vienna), zastupanje stranke u arbitraži pred sucima, arbitrima, odvjetnicima i profesorima iz cijeloga svijeta. U pripremu su bile uključene brojne retoričke vježbe, s naglaskom na lijepo i jasno izražavanje. Sve vježbe su se izvodile na engleskom jeziku.

RAČUNALNE VJEŠTINE

• Vrlo dobro  poznavanje alata Microsoft Office (Word i PowerPoint)