podrucje-strucnosti-2

Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o. pruža pravno zastupanje i pravno savjetovanje osobito u sljedećim pravnim područjima: zemljišno-knjižno pravo, ovršno pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, stvarno pravo, pravo građenja, nasljedno pravo, radno pravo, naknada štete, bankarsko pravo, strane investicije, ugovorno pravo, upravno pravo, pravo najmoprimaca i najmodavaca, obiteljsko pravo, međunarodno privatno pravo, pravo Intelektualnog vlasništva.

Strani jezici: U odvjetničkom društvu Vaić & Dvorničić d.o.o. služimo se sljedećim jezicima: Njemački, Engleski, Hrvatski, Francuski, Slovenski i Talijanski.

Članstva


logo_main