Savin Vaić LL.M. rođen 1978. u Rijeci, Hrvatska

Odvjetnik Savin Vaić rođen je dana 31.10.1978.godine. Na Pravnom Fakultetu u Rijeci diplomirao je dana 17. listopada 2002. godine. U Hrvatsku Hrvatsku Odvjetničku Komoru upisao se dana 13. siječnja 2003. godine. Poslijediplomski studij  završio je dana 27. rujna 2004.godine na sveučilištu Friedrich-Alexander u Nürnberg-Erlangenu iz područja bankarskog prava obranom magistarskog rada pod naslovom  „Fiducijarno vlasništvo u hrvatskom pravu i odgovarajući instrumenti osiguranja u njemačkom pravu“. Dana 22. veljače 2006. godine imenovan je stalnim sudskim tumačem za njemački jezik pri Županijskom sudu u Rijeci. Nakon polaganja pravosudnog ispita 22. travnja 2005. godine, djeluje kao samostalni odvjetnik, a 30.06.2008.godine osniva odvjetničko javno trgovačko društvo Vaić sa sjedištem u Rijeci. Tijekom 2010. godine intenzivirana je djelatnost društva na području otoka Krka te je 01. rujna 2010. godine odvjetničko društvo Vaić kao novog člana primilo odvjetnicu Mariju Dvorničić iz Krka, a uz sjedište u Rijeci, društvo je osnovalo i pisarnicu u Krku na adresi Sv. Bernardina 6A.

Obrazovanje:

 • Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002
 • Magistar prava (Bankarsko pravo), Sveučilište u Erlagenu (Njemačka), 2004

Jezici:

 • Njemački (ovlašteni sudski tumač)
 • Engleski
 • Hrvatski (izvorni govornik)

Područja stručnosti:

 • Ugovorno pravo
 • Stvarno pravo
 • Pravo građenja
 • Bankarsko pravo
 • Ovršno pravo
 • Trgovačko pravo
 • Strane investicije
 • Upravno pravo
 • Građansko pravo
 • Naknade šteta.

Članstva:

Autor:

 • Magistarski rad na njemačkom jeziku u rujnu 2004.g: “Das fiduziarische Eigentum im kroatischen Recht und die funktionsentsprechenden Instrumente im deutschen Recht”;
 • Članak na njemačkom jeziku u “Ost-West Contact¨ magazinu u studenom 2010 pod nazivom: “Schnäppchen bei der Vollstreckung in Kroatien”
 • Predavanje na kongresu Kester Häusler Stiftung iz Münchena u listopadu 2010 u Münchenu kao predstavnik iz Republike Hrvatske na temu “Immobilienrecht, Mietrecht, Erbrecht und Steuerrecht”
 • Predavanje u Njemackoj gospodarskoj komori u Frankfurtu 28. ožujka 2011. pod naslovom  „Recht haben und Recht bekommen – Tipps für die Vertragsgestaltung“.
 • Predavanje u Njemačkoj gospodarskoj komori u Mainzu 11. studenog 2011.g. na Danu hrvatskog gospodarstva na temu „Erneuerbare Energien – Tipps bei der Beantragung von Genehmigungsverfahren“. 
 • Predavanje 22. studenog 2012 u Njemačkoj gospodarskoj komori Rheinhessen u Mainzu na gospodarskom danu Hrvatske s temom: “Pravni okvir ulaganja u Hrvatsku”.
 • Predavanje 10. svibnja 2013. u Štajerskoj gospodarskoj komori u Mariboru na gospodarskom danu Hrvatske s temom: “Hrvatska kao investicijska prilika za strane ulagače”.
 • Predavanje u Talijanskoj gospodarskoj komori u Gorici (Gorizia) 30. svibnja 2013. na temu „Hrvatska kao investicijska prilika za strane ulagače“
 • Predavanje u Talijanskoj gospodarskoj komori u Udinama 30. svibnja 2013. na temu „Hrvatska kao investicijska prilika za strane ulagače“
 • “Predavanje u Udruzi pravnika Koruške u Klagenfurtu 12. rujna 2013.g. na temu „Hrvatska kao investicijska prilika za strane ulagače“
 • Izlaganje na konvenciji održanoj u Confedilizia della Provincia di Gorizia dana 07. srpnja 2014. na temu „Stjecanje i upravljanje etažiranim nekretninama u centralnoj Europi; Sučeljavanje talijanskog, austrijskog, slovenskog i hrvatskog zakonodavstva“, akreditirano od strane Reda odvjetnika iz Gorizie; sudionicima su dodjeljena tri obrazovna boda važeća u građanskom sektoru.