201205.28
Off
0

PRENEHANJE SOLASTNIŠKE SKUPNOSTI

V pravilu po zaključitvi zapuščinskega postopka postanejo dediči solastniki nepremičnine, ne glede na to, ali gre za zemljišče ali hišo oz. stanovanje. Da bi lahko eden izmed dedičev ovrednotil svoje nasledstvo na način, da sam ter brez soglasja ostalih ima možnost dati v najem, prodati ali zastaviti svoje premoženje, mora biti lastnik te nepremičnine v…

201205.25
Off
0

Pravice in uveljavljanje pravice – nasveti za sestavo pogodb

Vsebina: I NASVETI ZA SESTAVO POGODB II USTANOVITEV GOSPODARSKE DRUŽBE III DAVČNI OKVIR ZA POSLOVNO DEJAVNOST I NASVETI ZA SESTAVO POGODB Aktivnosti pred sestavo pogodb Pričetek vsakega posla, investicije ali pravnega odnosa predstavlja prava volja minimalno dveh strank oz. predvideva sklenitev pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe je dana ponudba in se doseže z izraženjem volje. Ponudba…

201205.21
Off
0

IZVRŠBA NA DENARNIH SREDSTVIH

1. januarja 2011 je začel veljati Zakon o izvedbi izvršbe na denarnih sredstvih, ki bistveno pospeši postopek izvršbe in izboljšuje učinkovitost plačila. Izvršbo nad denarnimi sredstvi izvede Agencija za finance (FINA). Izvršba se pri fizičnih in pravnih osebah izvede tako nad sredstvi iz vseh domačih in deviznih računov kot tudi nad hranilnimi vlogami ter vezanimi…

201205.21
Off
0

IZVRŠBA NA HRVAŠKEM – PREDNOSTI IN SLABOSTI

V preteklih letih je plačilna nesposobnost na Hrvaškem pogost pojav, ki danes predstavlja veliko porast. V juliju 2010 je bilo na Hrvaškem od skupno 140.284 registriranih družb, 30.500 insolventnih (kar je 30% več kot v predhodnem letu). Prav tako je pri fizičnih osebah kot so obrtniki, to število istega leta znašalo 39.718. V strukturi dospelih…

201205.21
Off
0

HIDROELEKTRARNE INŠTALIRANE ELEKTRIČNE MOČI VEČJE OD 1 MW

Postopek projektiranja in izgradnje hidroelektrarne inštalirane moči večje od 1 mW je podoben postopku izgradnje sončnih elektrarn z nekaterimi razlikami. V nadaljevanju so prikazani in razloženi samo tisti ukrepi, ki se razlikujejo od sončnih elektrarn: IZDELAVA ELABORATA O IZVRŠENIH MERITVAH Na podlagi pridobljenih pravic predhodnega energetskega dovoljenja, nosilec projekta lahko opravi testiranje potencialnega obnovljivega izvora…

201205.21
Off
0

ELEKTRARNA NA BIOMASO IZ GOZDARSTVA IN KMETIJSTVA TER ELEKTRARNA IZ LESNE BIOMASE – PROIZVODNJA INDUSTRIJSKE INŠTALIRANE ELEKTRIČNE MOČI VEČJE OD 1 MW

Postopek projektiranja in izgradnje elektrarn na biomaso inštalirane moči večje od 1 mW je podoben postopku izgradnje sončnih elektrarn z nekaterimi razlikami. V nadaljevanju so prikazani in razloženi samo tisti ukrepi, ki se razlikujejo od sončnih elektrarn: Po pridobitvi odločitve o sprejemljivosti projekta na ekološko mrežo sledi: RAZISKAVE O VPLIVIH PROJEKTA NA OKOLJE Raziskavo o…

201205.21
Off
0

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA PROJEKTOV OBNOVLJIVIH IZVOROV ENERGIJE

FOND ZA ZAŠČITO OKOLJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST Sredstva Fonda se uporabljajo za financiranje zaščite okolja in energetske učinkovitosti, med ostalim tudi za: spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (sonce, veter, biomasa in drugo). Glede financiranja programov, projektov in podobnih aktivnosti Fond sodeluje z bankami in drugimi finančnimi institucijami. Fond dodeljuje sredstva pravnim in fizičnim osebam glede…

201205.21
Off
0

PREDLOG ZAKONA O RAVNANJU Z NEZAKONITIMI OBJEKTI

Nezakonit objekt je objekt, dograjeni ali nadgrajeni del obstoječih objektov, zgrajeni brez aktov za odobritev gradnje oz. nasprotujejo temu aktu. Legalizira se s sprejemom odločitve o izvedenem stanju, katero sprejme pristojni organ lokalne ali regionalne oblasti. Postopek se začne na zahtevo stranke in to najkasneje do 31.12.2012. Po preteku tega obdobja legalizacije ne bo možno…

201205.21
Off
0

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU

Spremembe in dopolnitve Zakona o pravdnem postopku iz maja 2011 se nanašajo na umik tožbe, prekinitev postopka, sodno poravnavo, zvočno snemanje obravnave, uvod sodbe, pritožbo proti sodbi, revizijo in plačilni nalog. Uvaja se možnost umika tožbe tudi po zaključku glavne obravnave, vendar le z izrecnim soglasjem tožene stranke in to vse do pravnomočnosti odločitve prvostopenjskega…