201206.16
Off
0

ODPOVED NAJEMNE POGODBE ZAŠČITENIM NAJEMNIKOV V REPUBLIKI HRVAŠKI

Pravni sistem Socialistične Federativne Republike Jugoslavije je imel poleg privatnega in družbenega lastništva tudi pravno kategorijo najemne pravice. Državljani SFRJ so od države praviloma brez večjih problemov pridobili najemno pravico na stanovanjih v družbeni lasti, z namenom rešitve stanovanjskih vprašanj. Najemna pravica je bila osebna in neprenosljiva pravica in je bila po svojih karakteristikah bolj…